Publicat el 17/02/2019

En el jardí, durant el febrer, la poda d’arbres i arbustos serà l’activitat predominant, procurant sempre fer-la un cop hagin passat els riscos de gelades severes.

S’han d’eliminar dels arbres i arbustos aquelles branques que presentin parts danyades, estiguin seques, o siguin massa velles. Per augmentar el nombre de flors, a finals de febrer és el moment de realitzar la poda dels rosers. Aquest mes també és un bon moment per realitzar el trasplantament d’arbres grans, arbustos i rosers, coincidint amb el moment d’aturada vegetativa de les plantes.

La terra ha d’airejar-se a mesura que els dies es van fent més llargs. Durant l’hivern, les pluges i les gelades han afavorit els processos anaeròbics sota la terra, per la qual cosa és aconsellable l’entrada d’aire per al bon desenvolupament radicular de les plantes.

Pel que fa a la gespa, cal assegurar-se que no hagin aparegut malalties provocades per fongs patògens. En alguns casos aquestes malalties es poden evitar amb unes bones pràctiques de manteniment, com ara realitzar una sega correcta —no gaire rasa i amb una maquinària que tingui les fulles ben afilades—, no amuntegar l’herba de la sega, vigilar l’excés d’humitat i evitar una vegetació molt densa.

 

Font: www.jardinesquemegustan.com

Deixa un comentari