Publicat el 12/12/2014

La zona coneguda com a Pla de Sant Crist, que enllaça el final del passeig Marítim amb la platja direcció Sant Pol, està en obres aquests dies.
El Ministeri d´Agricultura està duent a terme l´arranjament del camí que facilita el pas de persones per aquest tram de platja i permet allargar la zona de passeig de vianants i esportistes. S´està substituint el camí que hi havia fins ara per un altre que s´adeqüi a la normativa del Ministeri i compagini la protecció del medi ambient i l´entorn natural i la defensa del domini públic marítim i terrestre. S´hi permetrà només el pas d´ambulàncies en cas de necessitat.
És un camí de connexió entre el nostre passeig Marítim i la platja de les Roques de Sant Pol i passa per darrere la Comissaria de la Policia Local i el Club Vela Canet.
Aquest espai és el que, des de l´Ajuntament i les entitats locals, ha volgut ser recuperat com a zona protegida. Al 2006 ja es va fer una primera actuació de preservació i recuperació de la platja i la vegetació pròpia de la nostra zona. Aquest 2014, la Brigada d´Obres i Serveis, en coordinació amb l´Àrea de Medi Ambient, van renovar la corda i part dels pals que delimiten l´espai protegit i van netejar-ho perquè quedés en condicions.
Ara és el Ministeri qui fa un arranjament del camí el qual es permetrà seguir gaudint per passejar per aquest tram de la nostra platja.

Deixa un comentari