Publicat el 10/03/2020

L’esfondrament dels talussos és conseqüència del temporal Glòria i l’Ajuntament va aprovar l’actuació per urgència

Dilluns 9 de març han començat diversos treballs d’arranjament per urgència de dos talussos que van patir despreniments a causa del temporal Glòria.
Concretament, es tracta d’una actuació per refer el talús de la Ronda Llevant i una altra per actuar en el despreniment del talús del carrer N.S. de Montserrat. Es tracta de dos treballs contractats per emergència aprovats per Decret d’Alcaldia en data 13 de febrer de 2020.

L’actuació al talús de la Ronda Llevant es preveu que tindrà una durada d`un mes i suposarà tall de circulació i prohibició d’estacionament de vehicles d’un tram de la Ronda Llevant per ocupació de maquinaria pesada. Per facilitar la mobilitat a la zona, la policia Local fixarà els criteris de circulació al final del carrer escoles i del Passatge Llevant,  i se’n informarà als veïns i veïnes del barri i de l’escola.

Respecte a l’actuació al talús del carrer Nostra Senyora de Montserrat tindrà menys impacte a l’entorn ja que només es tallarà l’accés a l’escala que comunica aquest carrer amb el carrer Pare Claret. Els treballs es desenvoluparan en dues fases, la primera per retirar les terres acumulades pel despreniment, que tindrà una durada d’un mes i la segona per consolidar el talús, durant la qual ja s’obrirà l’accés a l’escala.

El cost total de les dues intervencions és de 153.240,87€, dels quals 95.269,77€ corresponen a la consolidació del talús del carrer N. S de Montserrat, i 57.971,10€ a l’actuació al talús de la Ronda Llevant.

 

Deixa un comentari