Publicat el 28/07/2021

En el darrer informe de l’Agència de Residus de Catalunya ha assolit el 88,15% de recollida selectiva, més d’un punt per sobre que l’any anterior

Argentona torna a situar-se un any més com el municipi de Catalunya de més de 10.000 habitants que més i millor recicla. Al 2020 Argentona va generar més de 6.365 tones de residus municipals,  un 6,7% més que al 2019 i que s’explica en bona mesura per la pandèmia de la COVID-19 i les mesures de confinament i les restriccions de mobilitat, que van fer augmentar la generació de residus domèstics.
La mitjana diària per habitant va ser d’1,39 quilos, amb un balanç anual de 507,75 quilos per persona.
El rebuig es va reduir en comparació al 2019 fins a representar l’11,85% del total de residus, i la resta de fraccions domèstiques – orgànica, paper i cartró, envasos i vidre – van augmentar.
A nivell comarcal, els resultats de recollida selectiva d’Argentona se situen molt per sobre de la mitjana, que es troba en un 47,27%, i de la mitjana catalana, que va ser del 45,9%.

L’any 2020 la generació de residus municipals s’ha vist afectada per la pandèmia de la COVID-19 i els seus efectes sobre la vida quotidiana de la ciutadania i l’activitat econòmica. En el cas d’Argentona, ha tingut un impacte positiu a nivell econòmic, amb un augment de més de 23.000 euros, fins al 157.446 €, del cànon de retorn de l’Agència de Residus de Catalunya, i de 73.000 euros – amb un total de 431.291 euros – de revalorització dels residus que s’han recuperat amb la recollida selectiva.
Aquest increment dels ingressos és el resultat del confinament al llarg de l’any passat, que ha fet augmentar els residus domèstics, acompanyat de la sensibilització i conscienciació ciutadana pel reciclatge i una correcta separació de les fraccions.
En el global de Catalunya, la recollida selectiva va augmentar un 0,5% en relació al 2019 i assoleix al 2020 el percentatge més alt de recollida selectiva, amb un total de 1,825 milions de tones recollides selectivament.
Pel que fa a municipis, Argentona es manté en el Top 15 de municipis que millor fan la recollida de residus, en una llista que encapçalen poblacions com Corça, Sant Quirze Safaja, Matadepera, La Torre de Claramunt o Santa Eulàlia de Ronçana, amb xifres per sobre del 92%.

AMPLIACIÓ DEL PORTA A PORTA I EL PAGAMENT PER GENERACIÓ
Els bons resultats al municipi s’expliquen amb una ferma aposta per la recollida porta a porta (PaP) i el Pagament per Generació, PxG (bosses taxades) des de fa força anys i que va experimentar una empenta decisiva en el darrer mandat.
El model, que fins llavors estava implantat al centre urbà – i que cobria aproximadament un 75% de la població – , es va estendre en el darrer trimestre del 2016 al barri del Cros i es va completar a principis del 2017 als veïnats de Les Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa, fins a gairebé completar el 100% del municipi.
Aquesta ampliació del model porta a porta va permetre a Argentona augmentar en més de vint punts els resultats de la recollida selectiva ja l’any 2017, que va ser del 86,3%, i millorar-ho al 2018 en un 1,3% més.
Cal destacar també l’augment de la recollida selectiva registrada a la deixalleria municipal, un resultat que reforça les mesures impulsades als darrers anys, com el trasllat de l’àrea d’emergència a les instal·lacions de la deixalleria, o l’ampliació horària del servei.

APOSTA PER LA RECOLLIDA SELECTIVA
Argentona va iniciar l’aposta pel model de gestió de residus porta a porta (PaP) al centre del municipi el juny de l’any 2004 amb les fraccions d’orgànica i rebuig. A finals del 2008 es va ampliar amb els envasos i el paper i cartró, i al 2010 va ser pionera en l’aplicació del pagament per generació (PxG)- coneguda com taxa justa -, que “penalitzava” especialment la generació de rebuig.
La combinació d’aquests sistemes (PaP+PxG) s’ha demostrat com el més eficaç i el que permet obtenir millors resultats en la recollida selectiva.
Amb tot, des de l’Ajuntament d’Argentona es vol continuar treballant en la sensibilització i conscienciació ciutadana per la sostenibilitat i el foment de polítiques per a una millor gestió i la reducció dels residus que generem.

L’Ajuntament d’Argentona continua apostant pel model més sostenible i eficaç de gestió dels residus i vol felicitar sincerament les veïnes i veïns per la imprescindible col·laboració i contribució en aquests resultats, alhora que continua insistint en la necessitat de mantenir una constància, sensibilització i respecte pel nostre entorn.

Es poden consultar les dades de l’Agència de Residus de Catalunya al següent enllaç: http://estadistiques.arc.cat/ARC/

 

Deixa un comentari