Publicat el 02/02/2015

Fins al 19 de març estarà obert el termini d´exposició pública de l´aprovació inicial del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM), la proposta de nou planejament d´Argentona.
Durant els propers dies i setmanes es portaran a terme diverses accions per donar a conèixer aquest document a la ciutadania i quins mecanismes d´informació i participació es posen al seu abast. Durant tot aquest període hi haurà instal•lada una exposició informativa al Saló de Pedra i també es podrà consultar la proposta tant al web
www.poumargentona.cat  com a l´Ajuntament d´Argentona.
Com afecta o pot afectar l’aprovació inicial del POUM?
L’aprovació inicial del POUM traça els principals aspectes de futur d’Argentona i defineix també la qualificació de les parcel•les del municipi atenent a criteris d’interès públic. Aprovat inicialment, aquest document s’exposa al públic durant 45 dies hàbils (del 27 de gener fins al 19 de març, ambdós dies inclosos) per tal que els particulars i entitats puguin fer al•legacions al seu contingut.
Què es pot fer si es volen proposar esmenes o modificacions?
Si  es creu que s’hauria de modificar alguna determinació del Pla, es disposa d’un període d’informació pública en què es poden presentar al.legacions a l’Ajuntament.
i després?
Un cop analitzades les al·legacions presentades, l’Ajuntament incorpora al POUM les al·legacions que valora estimar. El document es presenta en el ple municipal per aprovar-lo provisionalment i s’enviarà a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.
Un cop publicada l’aprovació inicial del Pla d’ordenació municipal, s’obre una nova fase informativa i de participació ciutadana,
Per a més informació o si voleu fer una consulta podeu adreçar-vos també a l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Argentona, trucant al 937974900 o per correu electrònic a
participacio@argentona.cat.

Deixa un comentari