Publicat el 14/12/2019

L’acte s’ha dut a terme en el marc de la jornada de promoció de l’FP Dual organitzada pel propi centre

 José Luis Durán, director de l’Escola del Treball de Barcelona, juntament amb Guillem Salvans, sènior Project manager de la Fundació Bertelsmann, han tancat l’adhesió de l’Escola del Treball de Barcelona a l’Alianza para la Formación Profesional Dual.

L’Alianza para la FP Dual és una xarxa estatal d’empreses, centres educatius i institucions que té com a objectiu impulsar la Formació Professional Dual a tot l’estat. Va néixer al 2015 de la mà de la Fundació Bertelsmann, la Cámara de Comercio de España, la Fundació Princesa de Girona i la CEOE i actualment té més de 1.250 membres adherits.
La Formació Professional Dual a l’Escola del Treball està actualment en 8 cicles superiors, dels 40 cicles formatius que ofereix:
Automatització i Robòtica Industrial (2 línies)
Mecatrònica Industrial
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (adaptació Decolletatge)
Projectes d’Edificicació (perfil Rehabilitació i Restauració)
Projectes d’Obra Civil
Administració i Finances
Administració i Finances (perfil Assegurances)
Organització i Control d’Obres de la Construcció

La estratègia del centre ha estat anar incorporant la modalitat dual a partir de convenis d’empreses potents (tant públiques com privades) o bé d’associacions d’empreses mitjanes i petites que garanteixin una proposta de qualitat a l’alumnat i una possibilitat real d’inserció laboral.
L’aposta pels graus superiors i per projectes molt concrets respon a la necessitat de trencar inèrcies en el que n’és, probablement, el centre públic d’FP més gran d’Espanya (2500 alumnes d’FP, 235 professors i 11 famílies professionals). En la darrera promoció, el 17,8 % de l’alumnat titulat s’ha graduat en la modalitat dual.
D’altra banda, en el proper curs l’Escola del Treball té intenció de dualitzar dos cicles de Grau Superior i cinc de Grau Mitjà.

José Luis Durán, director de l’Escola del Treball de Barcelona, ha destacat que l’adhesió a la Alianza pera la Formació Dual pretén formalitzar una situació que, de facto, ja s’ha produït des de fa tres anys. Durant aquests, l’Escola del Treball ha comptat amb la complicitat i la col·laboració de l’Alianza, “la qual cosa ens ha ajudat a entrar en interessants projectes de Dual. El símbol de l’acte d’avui, representa la intersecció de dos cercles (d’empreses i centres d’FP). L’Alianza, com d’altres fundacions, institucions i organismes, juguen un paper essencial com a captadors d’empreses, promotors d’iniciatives i catalitzadors de projectes de Formació Professional Dual, permeten, per tant, aquesta interacció, el trobar l’espai d’interessos i actuació conjunta entre centres i empreses, que ha de redundar en una millor formació del nostre alumnat, principalment en les tant demanades softskills”.
D’altra banda, Guillem Salvans, sènior Project manager de la Fundación Bertelsmann, ha afirmat que “estem molt contents de sumar a l’Escola del Treball de Barcelona a l’Alianza ja que és el centre públic de referència a la ciutat dedicat a l’ensenyança de la Formació Professional”. A més, Salvans ha insistit en la importància d’establir col·laboracions entre empreses i centres educatius ja que “és la clau de l’èxit del sistema”.

Una jornada per posar en valor l’FP Dual
Empreses com Zurich, Nissan, Joan Bonastre juntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona han participat a la jornada en una taula rodona on s’ha debatut sobre el model dual de Formació Professional i la seva aplicació a l’empresa.
Moderats per Guillem Salvans, els participants han posat èmfasi als beneficis que aporta l’FP Dual, sobretot per a la millora de la competitivitat del sector empresarial, i a la col·laboració entre empreses i centres educatius.
Per acabar, s’ha realitzat un lliurament de diplomes i obsequis de l’Escola del Treball a tot l’alumnat que ha cursat o està cursant actualment Formació Professional Dual.

Sobre l’Alianza para la Formación Profesional Dual
La Alianza para la Formación Profesional Dual és una xarxa estatal formada per més de 1.250 empreses, centres i institucions compromeses amb el desenvolupament de la FP Dual a Espanya, impulsada per la Fundació Bertelsmann, conjuntament amb la Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la Cambra de Comerç d’Espanya.
L’Aliança per a la FP Dual és l’aposta per un nou sistema d’aprenentatge capaç de contribuir a que més joves espanyols accedeixin al mercat laboral, i a reduir l’elevada taxa de desocupació juvenil. La xarxa pretén aglutinar les millors iniciatives i experiències que s’estan duent a terme perquè conflueixin, es retroalimentin i s’estenguin a més empreses, centres i institucions del nostre país. www.alianzafpdual.es

Foto: (esq.- dreta) Guillem Salvans, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann i José Luis Durán, director de l’Escola del Treball de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari