Publicat el 21/01/2020

L’Ajuntament d’Alella ha decretat un seguit de mesures preventives davant del fort temporal de vent i pluja que afecta al Maresme des del passat diumenge i davant de la previsió d’aquest dimarts

Vist el comunicat del servei meteorològic de Catalunya on es comunica que es mantenen les fases d’alerta dels Plans Especials d’Emergències INUNCAT, VENTCAT i NEUCAT. Vista la situació meteorològica que s’ha iniciat avui amb forts vents i acumulació de precipitació des d’avui i fins dimecres dia 22 de gener de 2020.
Vist que per dimarts 21 de gener es preveu una generalització de l’acumulació de la pluja i el fort vent amb caràcter extens a tot el litoral i prelitoral.
Ateses les darreres comunicacions i recomanacions fetes per la Generalitat de Catalunya. Per tot l’exposat, i en ús de les facultats que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT:
Primer.- Recomanar evitar els desplaçaments i activitats a l’aire lliure. I en especial, recomanar no transitar per zones boscoses i fer especial atenció als elements que es puguin desprendre a la via pública.

Segon.- Anul·lar l’activitat escolar durant tot el dimarts 21 de gener de 2020, afectant a les escoles bressol, escoles de primària i secundària.

Tercer.- Anul·lar totes les activitats extraescolars durant tot el dimarts 21 de gener de 2020.

Quart.- Prohibir, des de la signatura d’aquest Decret i durant tot el dia de dimarts 21 de gener de 2020, l’accés als parcs i zones verdes del municipi.

Cinquè.- Dictaminar el tancament, des de la signatura d’aquest Decret i durant tot el dia de demà, dimarts 21 de gener de 2020, dels següents equipaments esportius: Camp Municipal d’Esports Joaquim Cumellas i la Pista d’Atletisme Josep Maria Pareras.

Sisè.- Dictaminar el tancament durant tot el dia de demà, dimarts 21 de gener de 2020, del Pavelló Municipal d’Esports Abelardo Vera.

Setè.- Comunicar aquest Decret a través dels canals de comunicació habituals de l’Ajuntament.

Es recomana, amb caràcter general, informar-se sobre les afectacions del temporal i seguir els consells preventius i d’autoprotecció de Protecció Civil davant els riscos naturals.
Decret d’alcadia de mesures preventives:
http://www.alella.cat/ARXIUS/2020/seguretat/DECRET_EDITABLE_mesures_pel_temporal.pdf

 

Deixa un comentari