Publicat el 30/08/2018

L’horari de matriculació serà de 4 a 8 del vespre. Tots els cursos es faran a la tarda,  excepte el curs de preparació a la prova d’accés a Grau Mitjà que serà al matí

 Al setembre es realitzarà la matriculació a l’oferta formativa de l’escola municipal d’adults Els Ametllers, de Vilassar de Mar, per al pròxim curs 2018-2019.
Els dies 6, 7 i 10 de setembre per als alumnes que hagin fet la preinscripció al juny, i a partir del 12 de setembre per als alumnes que no l’hagin fet.
L’horari de matriculació és de 4 a 8 del vespre.

L’oferta formativa està formada per aquests cursos:

-Instrumental i Cultura General . El primer nivell té com a finalitat iniciar o consolidar la lectura, l’escriptura i el càlcul i el segon nivell millorar l’expressió de la llengua escrita, la lectura i els coneixements generals. Tots dos són anuals.

Graduat en Educació Secundària . Es tracta d’un curs anual organitzat per trimestres, de 17 hores  setmanals. Aquest curs és  per a obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària, equivalent a l’ESO.

-Curs de preparació a la prova d’accés a un Cicle formatiu Grau Mitjà . Aquest curs, que consta de 330 hores, es realitza des de setembre a maig i està condicionat a les dates de l’examen. L’objectiu és  superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Mitjà.

-Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior . Consta de 390 hores i es realitza de setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen.  L’objectiu és superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior

– Prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25/45 anys. Curs de 7 hores setmanals, que es realitza de setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

-Mòdul quadrimestral d’informàtica. Es realitzarà dos dies a la setmana. Inclou des de  cursos d’iniciació en el maneig de l’ordinador fins a un nivell d’usuari autònom amb diferents mòduls especialitzats (sistema operatiu, correu electrònic, edició de textos i imatges, xarxes socials…)

– Cursos d’anglès -nivell I, II i III. Es porten a terme dos dies a la setmana.  Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen  nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Es tracta de cursos anuals.

-Cursos d’acollida de català i castellà per a persones nouvingudes . Es tracta de cursos quadrimestrals , de tres hores a la setmana, adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana o castellana o que necessiten ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana o castellana.

-Taller de conversa, d’hora i mitja a la setmana,  està adreçat a persones interessades en comprendre i comunicar-se en llengua catalana o castellana amb un nivell mínim de comprensió oral de l’idioma. L’objectiu del taller és facilitar eines per a la comprensió oral de la llengua catalana o castellana i crear seguretat i confiança en els alumnes a l’hora de comunicar-se

-Taller de lectura.  Es porta a terme  una hora a la setmana cada quinze dies, per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos, l’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l’adquisició de coneixements i l’estimulació de la creativitat i la imaginació.

L’escola Els Ametllers està ubicada al carrer Manuel de Falla, 1 i el seu telèfon és el 93 759 36 94.

 

 

 

Deixa un comentari