Publicat el 01/07/2020

Es tracta d’un fragment escultòric en alt relleu d’una figura amb un rotlle de pergamí entre les mans

Els arqueòlegs han posat al descobert un fragment escultòric en alt relleu on es pot observar una figura amb un rotlle de pergamí entre les mans. L’element, que molt probablement procedeix de l’església de Santa Maria o de la Torre Vella, es podria datar a la baixa edat mitjana (segle XIII-XV).
La peça ha estat localitzada en la intervenció arqueològica que va començar a finals del mes de maig en un solar del carrer del Temple, on es construirà un edifici de pisos.
Tot i l’estat encara inicial de l’excavació, que durarà unes setmanes més, s’ha pogut documentar la presència de diverses estructures dels segles XVIII-XIX, entre les quals es troben les fonamentacions d’un edifici que possiblement formava part dels estables o espais d’emmagatzematge de la Torre Vella, i dues estructures hidràuliques. Una és una mina d’aigua, que es preservarà –tot i que no serà visitable-, que fou amortitzada a finals del segle XIX, quan es va urbanitzar el carrer del Temple. Es tracta d’una conducció, amb una canalització elevada, feta amb murs de pedra lligats amb morter i coberta amb una volta de maó.

 

 

Deixa un comentari