Publicat el 19/12/2022

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha posat en marxa el Programa integral de barris per a la millora de rendes, que té com a objectiu principal que els ajuntaments de la metròpolis puguin promoure i millorar les condicions de vida de zones susceptibles de patir desequilibris socials, a partir del finançament d’accions comunitàries i de convivència.

 

Als territoris metropolitans, en especial als eixos del Llobregat i el Besòs, hi ha barris afectats estructuralment per la desigualtat i amb una població en risc d’exclusió, tal com es va evidenciar a l’Índex de vulnerabilitat urbana 2017, elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Amb la finalitat d’incrementar l’equitat territorial, combatre situacions de pobresa extrema i atendre els col·lectius més vulnerables, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en funcionament el Programa integral de barris per a la millora de rendes (Pla de barris de l’AMB).

Ramon Torra, gerent de l’AMB, explica que l’objectiu del programa és “treballar per la superació de les desigualtats socials i la dicotomia centre-perifèria al territori metropolità. Identifica barris on es dona una vulnerabilitat social aguda i busca revertir algunes condicions que la provoquen i l’enquisten”.

Amb una dotació de 9,9 milions d’euros per als dos pròxims anys, aquest pla de subvencions finançarà fins a un 80% del pressupost total de 20 projectes orientats a reduir desequilibris i millorar el nivell de vida i la convivència als barris més afectats per la pobresa urbana de 14 ajuntaments metropolitans: Badalona, Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Gramenet.

L’AMB realitzarà una aportació màxima d’un milió d’euros per cada projecte i els ajuntaments hauran de completar el finançament de cada pla. A partir de l’1 de gener del 2023 i fins al 31 de desembre del 2024 es poden executar i dur a terme els projectes municipals subvencionats.

Segons Antoni Farrero, coordinador general de l’Oficina Tècnica de Gerència de l’AMB, “és el primer cop que els ajuts socials es formulen d’aquesta manera, basant-se en projectes de concurrència competitiva. Abans la distribució de les dotacions es feia segons la renda, la taxa d’atur… I ara, es realitzarà a partir del zoom que hem fet dins del territori metropolità sobre zones més conflictives”.

El vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón, ha destacat que aquest programa suposa per als municipis la possibilitat de comprovar d’una forma realista i pràctica les idees de l’administració metropolitana: “Estem en condicions idònies d’obrir una nova orientació de les nostres polítiques socials”. 

 

Projectes centrats en col·lectius de màxima vulnerabilitat.

 

Bona part dels projectes finançats per l’AMB reforcen plans locals d’actuació comunitària o de convivència, però principalment estan enfocats a col·lectius de màxima vulnerabilitat, entre els quals hi ha joves, persones dependents, gent gran o dones.

Com remarca Farrero, “volem incidir en una sèrie de projectes claus per trencar colls d’ampolla i que després puguin funcionar per si sols. Per això hem valorat que tinguessin continuïtat, a través d’associacions veïnals”.

Els quatre principals eixos temàtics dels projectes aprovats són: educació, fractura social, bretxa digital i adaptació social; millora de la relació entre necessitats de formació, de demanda de treball i l’oferta d’ocupació; mesures de cohesió social i habitatge digne per atendre situacions singulars, rehabilitació d’espais i transició ecològica.

Així, entre les 20 iniciatives que rebran dotacions hi ha reforç d’activitats dirigides a prevenir l’abandonament escolar (com, per exemple, el programa ‘Oportunitats educatives al barri de la Mina’, de Sant Adrià de Besòs), suport a les famílies amb infants i persones dependents en matèria de formació digital i accés a formació o feina (projecte ‘Espai d’oportunitats’, als barris Fondo, Raval, Santa Rosa i Safaretjos de Santa Coloma de Gramenet), lluita contra la solitud i el sensellarisme (projecte ‘Rehabilitació habitatge lloguer social’ de Ca N’Espinós, a Gavà), creació d’una xarxa comunitària (projecte ‘A prop teu social’, del barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat), promovent activitats integradores en cooperació amb associacions i empreses locals (‘Espai d’innovació econòmica i sociocomunitària’, al barri de Can Mas de Ripollet) i prevenció de la salut física i mental (‘Pla de Regeneració Urbana Integral les Planes-Blocs Florida’, de l’Hospitalet de Llobregat).

 

Infografia Mapa Pla de Barris

 

 

Rescat metropolità contra la desigualtat als barris més vulnerables de Badalona.

L’Ajuntament de Badalona rebrà 347.875,81 € del Pla de Barris de l’AMB, que serviran per finançar el 79,45% del seu projecte ‘Posem colors als barris’, amb accions previstes a la Salut, la Pau, Sistrells, Lloreda, Sant Roc, Artigas, Congrés, Remei, Pomar i Guixeres.

A través d’aquesta iniciativa, es vol millorar la cohesió social donant suport a entitats locals finançant activitats i fent un diagnòstic d’intervenció als barris participants. A més, es durà a terme la rehabilitació d’espais públics per transformar-los en llocs de

trobada comunitària, facilitant la participació ciutadana. D’altra banda, es posarà especial atenció a l’educació de joves i nens, amb formacions, tallers d’ocupació i reforç escolar. I per fomentar el benestar emocional de les persones grans s’organitzaran esdeveniments per combatre la solitud i es crearà una xarxa de mediadors en col·laboració amb els CAPs.

 

 

Altres plans de l’AMB per reduir el risc d’exclusió social.

A banda del Pla de barris, l’AMB compta amb altres plans de suport a les polítiques municipals per lluitar contra la desigualtat social i impulsar el desenvolupament econòmic inclusiu, que disposen d’una dotació total de 19.150.000 euros:

 

  • Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2022-2023. Dotat amb 15 milions d’euros distribuïts al 50% entre els anys 2022 i 2023, se centra a millorar les condicions i la qualitat de vida de la ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona. Ho fa a través del reforç de la cohesió social i la convivència i l’accés a una feina digna.
  • Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (Pla Aprop AMB). Amb una dotació econòmica de 4.150.000 €, els projectes subvencionats s’han executat al llarg de l’any 2022. Es focalitza en l’impuls del reforç educatiu i la cura de persones de col·lectius vulnerables, la potenciació del talent femení i la dinamització del comerç local i els professionals autònoms.

Deixa un comentari