Publicat el 20/11/2018

Sorea informa que, per causes meteorològiques, se suspenen els treballs de manteniment que s’havien de dur a terme a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Ter entre el 19 i el 27 de novembre

SOREA, empresa gestora del cicle integral de l’aigua, informa els seus abonats del Maresme Sud que s’han suspès els treballs de manteniment que s’havien de dur a terme en l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) del Ter per part d’ATLL (Aigües Ter Llobregat) durant el període comprès entre el 19 i el 27 de novembre.

Les condicions meteorològiques han fet suspendre aquests treballs de manteniment que implicaven un canvi en l’origen de l’aigua lliurada als municipis del Maresme Sud. ATLL encara no ha informat de la nova data per dur a terme aquests treballs de manteniment a l’ETAP del Ter, que són aliens a SOREA, i s’informarà puntualment als abonats quan es tornin a planificar.

Des de fa un temps, els municipis del Maresme Sud, que habitualment s’abasteixen d’aigua de l’ETAP del Ter (situada a Cardedeu), poden rebre aigua de la dessaladora de la Tordera (Blanes). El mix de l’aigua subministrada depèn de factors com la demanda i de l’estratègia d’explotació que determina l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en funció de l’estat de les reserves d’aigua i/o de raons de tipus operatiu. Per tant, en determinades circumstàncies, l’aigua subministrada a aquests municipis pot contenir una menor proporció procedent del Ter, que es complementa amb aigua de la dessaladora.

Concretament, quan es duguin a terme aquests treballs de manteniment, l’aigua subministrada serà en un 25% d’origen TER i en un 75% procedent de la ITAM (Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina) de la Tordera. Habitualment, l’aigua té un percentatge d’origen Ter situat entre el 95 i el 100%.

L’aigua del Ter té una mineralització mitjana, amb una proporció majoritària de calci i bicarbonats en la seva composició minera.
Per la seva banda, l’aigua dessalada té una mineralització molt més dèbil. Aquest canvi en la proporció de sals minerals majoritàries presents fa que l’aigua tingui una percepció organolèptica (de sabor i olor) diferent de l’aigua 100% del Ter. Cal remarcar, però, que l’aigua subministrada té absoluta garantia sanitària segons la normativa reguladora de les Aigües de consum humà (Reial Decret 140/2003).

Deixa un comentari