Publicat el 03/03/2022

Aquesta eina facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques

 

 

 

La Diputació de Barcelona ha actualitzat la cartografia topogràfica digital escala 1:1000 del municipi de Vilassar de Mar. Els treballs cartogràfics, que han tingut un cost de 22.243 euros, inclouen un total de 402 hectàrees del municipi i recullen el sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística i la gestió del seu àmbit territorial.

El treball han estat realitzat a partir de la fotointerpretació de fotografies aèries mitjançant tècniques fotogramètriques i del treball de camp, segons Plec d’Especificacions Tècniques aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

El conjunt de la documentació elaborada inclou arxius amb els fitxers digitals dels elements cartografiats en els formats Microstation, Autocad, Shapefile i PDF vectorial georeferenciat amb aplicacions CAD. A partir d’aquesta informació s’han generat productes derivats d’ús territorial com són els models digitals de terreny i de superfícies, el model d’ombres, el model de pendents i de zones amb un pendent de més del 20%.
La cartografia topogràfica urbana digital escala 1:1000 és una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques, i s’utilitza com a base de les cartografies temàtiques com ara el planejament urbanístic, xarxes de serveis, la cartografia de cadastre i equipaments. Aquesta informació està disponible en accés públic i gratuït a través del servei en línia de descàrregues de la IDEBarcelona.

Redacció
Imatge i font: Diputació de Barcelona

Deixa un comentari