Publicat el 06/05/2016

En relació al recent anunci per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d’integrar els 11 alumnes de P3 preinscrits a l´Escola Mar Nova a l´Escola Montserrat, tots els grups amb representació a l´Ajuntament de Premià de Mar, CIU, CP-CUP-PA, C’s, PSC, ERC-JxP-AM, ICV-EUIA-E i PP, han acordat el següent:

Propostes per protegir l’oferta educativa del municipi i la millora de qualitat:

1. Convocar una reunió urgent de tots els grups municipals amb la direcció dels serveis territorials per expressar el nostre posicionament de mantenir oberta l’Escola Mar Nova, mantenint les 11 línies de P3 a Premià de Mar.

2. Defensar la línia de P3 pel curs vinent a l’escola Mar Nova per a les famílies que l’han demanat, especialment aquelles que ja tenen germans a l’escola.

3. Buscar la millor direcció que lideri el centre mantenint el model educatiu actiu.

4. Acordar amb els serveis territorials un seguit d’actuacions per garantir la millora de la situació als centres i fer possible la viabilitat a futur. Reclamant els recursos que pugui oferir el Departament per millorar el funcionament de les escoles, donant suport al model educatiu que té cada centre. I oferint una línia d’assessorament/acompanyament, si s’escau amb els recursos de l’Ajuntament, per a totes les escoles del municipi que vulguin fer millores pedagògiques als centres o introduir metodologies innovadores.

5. Vetllar perquè al Consell Escolar Municipal presenti diferents models educatius, i si s’escau, acompanyi als centres que ho desitgin a formar part de xarxes d’escoles innovadores que puguin donar-los suport.

6. Oferir la mediació i acompanyament de l’Ajuntament a les diferents comunitats educatives que ho sol·licitin.

7. Generar espais comunicatius per les bones pràctiques dels centres que ajudin a la visibilitat de  les escoles de municipi i incentivar la seva matrícula.

8. Que la redefinició del futur del mapa escolar de Premià de Mar es faci de manera conjunta i planificada a llarg termini des de la Comissió de mapa escolar generada al Consell Escolar Municipal.

Deixa un comentari