Publicat el 10/10/2016

Concurs obert a tots els afeccionats a la fotografia sense restricció geogràfica. Un jurat seleccionador de Foto-Cine Mataró, escollirà, les 10 finalistes, d’entre totes les obres presentades i d´acord al calendari

BASES del concurs:
Participants:  Tots els afeccionats a la fotografia sense restricció geogràfica.
Temes: Lliures
Preu inscripció: Socis U.E.C.: 10€ / No socis: 15€ / Juvenil: gratuït

MODALITATS I PRESENTACIÓ
Modalitats:  Blanc i Negre (MONOCROM) Paper – Color. Paper – DiaDigital. Fitxer digital projectat
Instagram: . Fitxer digital a xarxes social

PRESENTACIÓ
Una sola obra per lliurament, tant en Blanc i Negre, Color, DiaDigital i Instagram, s’admetrà qualsevol tècnica.
– DiaDigital: Les obres es presentaran en suport informàtic preferentment en mà, o per correu electrònic.
– Instagram: La presentació en aquest apartat implica que el concursant tingui un compte a Instagram i que respecti les bases de aquest concurs i les condicions d´aquesta xarxahttp://instagram.com/legal/terms/
 NOTA : Es poden veure les bases al complet, a la nostra pagina Web o al Facebook

MIDES
Per a blanc i negre i color: mides del suport, màxim 40 x 50 cms. Mides de la imatge fotogràfica, lliure.
DiaDigital resolució màxima, si es fa l’enviament per correu electrònic, 1.2 Mb, i lliure si es presenta en mà.
Instagram: Les definides per la aplicació.

DENTIFICACIÓ
A les fotografies en blanc i negre i color, hi constarà el nom de l’autor, per el DiaDigital es farà constar elnom al fer el lliurament del fitxer. 
Els nous participants, en sobre a part i juntament amb el seu nom, hi faran constar l’adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica.
Instagram, es seguiran les bases publicades al la Web o al Facebook

LLIURAMENTS
DiaDigital: es lliuraran en mà al local social, bé a la secretaria o a la secció, o per correu electrònic (fotocinematarouec@gmail.com)

ELS DIES QUEDEN INDICATS EN EL CALENDARI.
Blanc i Negre i Color , es lliuraran el mateix dia del veredicte fins a 2/4 de 9 de la vetlla.
Pel que fa a les Instagram es podran pujar (veure dates a les bases de Instagram a la Web o al Facebook )

VEREDICTES
El veredicte serà públic i anirà a càrrec de:
– un membre de jurat, extern de Foto-Cine Mataró, qui puntuarà i farà una crítica de les obres presentades.
– tots els concursants que ho desitgin, sempre i quan participin a la modalitat que es voti i és farà per el sistema ja tradicional, sen la puntuació més alta 20 i la més baixa 5 punts.
– La puntuació final, serà el resultant de sumar els punts dels dos veredictes i aplicar el 50%.
– IMPORTANT: Els participants recapacitaran a l’hora de atorgar baixes puntuacions a una o varies obres en qüestió, valorant el fet fotogràfic.
– Es recomana de fer un debat a l´entorn de les obres presentades i anirà a càrrec dels mateixos concursants que ho desitgin. Aquest debat no puntuarà.

HORA
A les 9 de la vetlla, dels dies indicats a continuació.

CALENDARI
Lliurament Veredicte
DiaDigital Blanc i Negre, Color i DiaDigital
– Primer 2 de novembre 2016 Primer 9 de novembre 2016
– Segon 9 de novembre 2016 Segon 7 de desembre 2016
– Tercer 7 de desembre 2016 Tercer 11 de gener 2017
– Quart 11 de gener 2017 Quart 8 de febrer 2017
– Cinquè 8 de febrer 2017 Cinquè 8 de març 2017
– Sisè 8 de març 2017 Sisè 5 d’abril 2017
– Setè 5 d’abril 2017 Setè 17 de maig 2017

PREMIS
Als 3 participants que obtinguin més punts en cada modalitat. (Blanc i Negre,
DiaDigital i Color)
En cas que es produeixi empat en la puntuació última a la qual li correspongui premi, s’observarà
l´exaequo.
Per INSTAGRAM: Veure detal dels premis a les bases, al Facebook o al Web

NOTA
Tot el no previst en aquestes BASES, serà resolt per Foto-Cine Mataró de la U.E.C., qui declina tota responsabilitat en el cas de pèrdua o malvestat d´alguna obra.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els autors que presentin les obres en aquest concurs, es reconeixen autors de les mateixes i manifestant que no te lloc cap reclamació de tercers sobre elles.

www.fotocinematarouec.cat – c/.Nou, 20 – Mataró,Tel. 937 961 430

Deixa un comentari