Publicat el 20/10/2021

Aquest import correspon a l’IVA indegudament recaptat durant els exercicis 2008 al 2011, abonat per l’Ajuntament a les factures que l’empresa municipal GICSA li emetia pels serveis que aquesta li prestava

Després de gairebé 10 anys des de la demanda de devolució, d’una sentència en contra i de la desestimació de diversos recursos, finalment el TEAR, Tribunal Econòmic Administratiu Regional, ha dictat sentència en ferm obligant a la devolució dels 343.732 €, dels quals una bona part corresponen a interessos de demora.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Cabrera de Mar recupera uns diners que mai hauria hagut de pagar, i alhora referma la validesa de la relació econòmica amb GICSA des del 2012, sense emissió de factures i per tant amb un estalvi acumulat superior al milió d’euros en els darrers 10 anys.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Cabrera de Mar

 

 

Deixa un comentari