Publicat el 11/11/2019

300 maresmencs ingressen cada any a l’Hospital per pneumònia. Es tracta de la infecció que amb més freqüència precisa l’ingrés del pacient i que, en països desenvolupats, suposa la sisena causa de mort

 La Pneumònia Adquirida en la Comunitat (PAC) és una de les infeccions més prevalent al nostre país, amb una incidència anual d’uns 3 casos per 1.000 habitants, arribant a valors de 14 casos per 1.000 habitants en majors de 65 anys.
Al maresme, cada any ingressen 300 persones a l’Hospital de Mataró per pneumònia i un 10% d’aquests casos es complica i el pacient ha de ser tractat a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Per disminuir la seva incidència i la seva mortalitat, els experts aconsellen una sèrie de mesures preventives que disminueixen els factors de risc de patir una pneumònia:
– Deixar de fumar. El tabaquisme és el principal factor de risc i deixar de fumar disminueix el ric de pneumònia un 50% al cap de cinc anys.
– Mantenir una bona higiene oral. Una mala higiene oral i les malalties periodontals estan associades a un augment d’infeccions respiratòries.
– Vacunar-se contra el pneumococ, sobretot aquells fumadors actius i passius.
En aquest sentit, el dimarts 12,se celebra el Dia Mundial de la Pneumònia, amb l’objectiu de sensibilitzar a la població de la importància de la prevenció i de la detecció precoç de la malaltia.
Predir les complicacions cardiovasculars. El Grup d’Estudi al Maresme de la Pneumònia Adquirida a la Comunitat (GEMPAC), grup de recerca acreditat del Consorci, ha participat en un estudi multicèntric nacional per conèixer marcadors inflamatoris presents durant la fase aguda de la pneumònia adquirida en la comunitat (PAC) que puguin predir possibles complicacions cardiovasculars immediates i tardanes, ja que s’ha demostrat que determinats bacteris que causen pneumònia poden també afectar la capa interna dels vasos sanguinis.

En aquest estudi s’ha recollit dades de 730 pacients ingressats per PAC i s’han analitzat els biomarcadors el primer dia després del diagnòstic i els dies 5 i 30. Els resultats han demostrat la presència de tres marcadors que tenen relació directa amb esdeveniments cardiovasculars pel que la seva presencia pot ajudar a personalitzar i optimitzar el tractament així com dissenyar estratègies preventives.

6a Jornada GEMPAC. Per celebrar aquest dia mundial, el grup de recerca GEMPAC, el dimarts 12, celebra una jornada per analitzar les complicacions cardíaques de la pneumònia i els beneficis de la vacuna pneumocòccica.
Aquesta  6a Jornada GEMPAC està dirigida al personal sanitari (metges i infermers) de Medicina Interna, Pneumologia, Microbiologia, Servei d’Urgències i Medicina Familiar i Comunitària. L’objectiu principal és fer una actualització en Pneumònica Adquirida a la Comunitat (PAC) i en Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) amb la participació d’experts de l’Hospital Clínic i l’Hospital de Bellvitge, juntament amb diferents professionals de l’Hospital de Mataró.

Grup acreditat. GEMPAC és un grup de recerca en infecció respiratòria de via baixa acreditat per l’AGAUR i membre del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) des del 2005 i de la xarxa europea GRACE des de la seva creació l’any 2006. Destaca per la realització d’estudis de base poblacional i realitza estudis sobre les causes de la pneumònia i els seus factors de risc, així com recerca relacionada amb aspectes epidemiològics de les infeccions respiratòries de via baixa en general.

Consorci Sanitari del Maresme

Deixa un comentari