Publicat el 05/09/2018

Concursos convocats per l’Associació Badalona Poètica, amb  dues modalitats per a cada una d’elles: Poesia i Narrativa

Cada participant tan sols pot presentar un poema i una narrativa, ja sigui en català o en castellà

Bases:
El tema és lliure.
Les obres han de ser inèdites.
Dels treballs se n’han de lliurar 5 còpies, en fulls DIN-A4, escrits a una sola cara, a doble espai i amb cos 12. A més s’enviarà una còpia, en format Word (no pdf), amb la plica, a l’adreça electrònica: concursliteraribdn@gmail.com
Els poemes no podran tenir més de 50 versos i les narratives, més de 2 fulls.
Cada treball s’ha de presentar dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el nom del premi i la modalitat (poesia o narrativa). Dins del sobre, junt amb el treball, hi anirà una plica, a l’exterior de la qual hi ha de constar el nom del premi, la modalitat i el títol del treball; i, a l’interior, la identificació de l’autor (nom, cognoms, adreça, població, telèfon, adreça electrònica i una fotocòpia del DNI per les dues cares).

La data límit per enviar els treballs serà el diumenge 14 d’octubre de 2018, i els participants també podran enviar els seus treballs a:
Joan Seus Cartró, apartat de correus nº 38, 08330 de Premià de Mar.

-El jurat, que està format per persones vinculades a la vida cultural de Badalona, triarà 5 treballs de cada modalitat, d’entre els quals sortiran els tres premis corresponents a cada una de les modalitats.
– Els autors premiats rebran una reproducció d’un dels elements característics de la cultura badalonina i, com els finalistes, un diploma i el llibre amb els treballs seleccionats, prèviament revisats ortogràficament.
-El jurat queda facultat per resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar referent al concurs.
-Els treballs seran destruïts, un cop acabada l’entrega de premis

Concurs:
• Modalitat:Poesia Narrativa
• Convoca:Associació Badalona Poètica
• Presentació:Per correu electrònic
• Adreça:concursliteraribdn@gmail.com
• Data límit de presentació: el diumenge 14 d’octubre

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 14 de desembre de 2018, a les 17hores, al MUSEU DE BADALONA, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1.
Per a més informació trucar al 659.45.00.45 o contactar amb l’adreçaelectrònica  concursliteraribdn@gmail.com. Creadora del concurs: Maria Batlle Gil.

Deixa un comentari