Publicat el 26/03/2015

La sessió anirà a càrrec de Roger Santiago, representant de Gestió d´Associacions i Fundacions SL.
El passat dissabte 28 de febrer va ser publicat al BOE el redactat del Reial Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.
A l’article 7 es modifica el règim fiscal de les entitats parcialment exemptes i, per tant, modifica l’article en què inicialment s’obligava a totes aquestes entitats a presentar l’Impost de Societats sense cap excepció. S’afegeixen uns requisits que, en cas de complir-los, s’eximirà a la presentació de l’impost, molt semblants als que ja recollia l’article 136.3 del RD 4/2004 – l’anterior llei de l’Impost de Societats).
Aquests requisits que eximeixen de la presentació de l’Impost de Societats són:
– Que els seus ingressos totals no superin 50.000€ anuals.
– Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000€ anuals.
– Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.
Els ingressos exempts són aquells que provinguin de la realització de l’objecte social de l’entitat i que no siguin considerades una explotació econòmica – com són les quotes de soci, les subvencions, les donacions…- .
Els ingressos no exempts sotmesos a retenció són aquells que provenen del rendiment del patrimoni – bàsicament arrendaments i interessos bancaris-.
Sí es manté, com ja fixava l’anterior llei, la subjecció a l’impost per a les entitats que obtenen ingressos provinents de la venda d’algun bé o de la prestació d’algun servei.
Acte: Xerrada Informativa, sobre la nova reforma fiscal, adreçada a les entitats i associacions
Dia: dijous 26 de març
Hora: les 19 hores,
Lloc: Centre Parroquial (c/ Bernat de Riudemeia, 4), Argentona

Deixa un comentari