Publicat el 14/04/2020

Es tracta de pacients amb tractaments immunosupressors, malalties respiratòries, oncològiques o altres situacions que dificulten el seu desplaçament a l’Hospital

El Servei de Farmàcia del Consorci Sanitari del Maresme posa en marxa aquest servei gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró i a la Creu Roja.
Els beneficiaris seran aquells pacients que no és recomanable que surtin de casa per anar a recollir la medicació a l’Hospital, per diversos motius: tractaments immunosupressors, malalties respiratòries, oncològiques o altres situacions que dificulten el desplaçament del pacient a l’hospital
.
L’equip de Farmàcia de l’Hospital de Mataró atén mensualment més de 2.000 pacients que reben tractament amb medicació hospitalària de dispensació ambulatòria. La majoria continuen anant personalment a recollir els seus medicaments si no tenen un familiar o conegut autoritzat que pugui anar a buscar-los en nom seu. Però, en la situació actual de pandèmia i confinament, hi ha malalts que no és recomanable que vagin a recollir la medicació a l’Hospital.
Gràcies a la col·laboració de L’Ajuntament de Mataró i de la Creu Roja, un grup de voluntaris d’aquesta ONG ha començat aquesta setmana a col·laborar amb el Servei de Farmàcia i s’encarregaran de repartir a domicili la medicació a aquests pacients que no poden venir a buscarla directament.

Quina serà la dinàmica?
El personal de Farmàcia de l’Hospital contacta amb els pacients telefònicament i comprova tant la prescripció com el correcte seguiment clínic del pacient així com l’adreça d’entrega de la medicació.
Després els prepararà segons les condicions de refrigeració, un paquet amb nom i adreça per cada persona amb la medicació per dos mesos.
Els voluntaris aniran dos cops per setmana -dimarts i dijous- i tindran un volum diari d’uns sis o set pacients per entregar la medicació, per les diferents poblacions dintre l’àrea d’influència del Consorci.

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona.

Deixa un comentari