Publicat el 23/03/2020

En l’actualitat cada vegada hi ha més escoles que utilitzen el Visual Thinking aprofitant l’impacte que tenen les imatges, grans elements de comunicació del segle XXI, sobre la percepció i l’adquisició de coneixements

El pensament visual, què és el que vol dir visual thinking, és innat als essers humans que des de les pintures rupestres fins als còmics ha utilitzat els dibuixos per comunicar-se. Per això, el Visual Thinking és una tècnica metodològica molt utilitzada en l’aprenentatge, ja que la majoria d’estudiants aprenen millor a través d’estímuls visuals. A més, permet mostrar idees, processos i conceptes d’una forma molt més simple.

Entre els principals avantatges del Visual Thinking trobem que es retè més informació, permet veure-la des d’un punt de vista global, millora la memòria, l’atenció i la concentració i facilita que sorgeixin noves idees enriquint l’aprenentatge, la reflexió i la creativitat.

Ara que hem de passar tantes hores a casa, podem utilitzar el procés de Visual Thinking per gestionar el nostre temps o el dels nostres fills. Només caldrà que seguim aquestes 4 fases:

  1. Absorbir la informació visual, recopilar-la i seleccionar-la.
  2. Seleccionar la informació més interessant i agrupar-la sota unes pautes.
  3. Experimentar amb aquests elements a la recerca de noves pautes o pautes més encertades.
  4. Mostrar la feina a la família per conèixer el seu punt de vista.

Per posar la pauta sobre el paper no cal saber dibuixar bé, sinó saber captar les idees i plasmar-les de manera ordenada. Aquests són els recursos més bàsics per organitzar la informació:

  • Dibuix de personatges i objectes  (formes geomètriques, còmics o emoticones).
  • Tipografia  (tipus de lletra, mida, gruix…)
  • Recursos per marcar diferències (vincles o relacions: vinyetes, fletxes, línies, senyals, etc.).
  • Diferents formats (fotografies, núvols de paraules o mapes visuals, entre d’altres).

Pel que fa a les eines per a la seva pràctica, poden ser tant físiques: llapis, paper o retoladors; com digitals, és a dir programes de dibuix o aplicacions.

Deixa un comentari