Vine i participa de la Nit de Sant Joan a Sant Vicenç de Montalt! | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 21/06/2012

La revetlla popular, amb sopar popular i ball, s´iniciarà a les 10 de la nit a la pista annexa al Pavelló Municipal Toni Sors
Ja està tot llest per a cebrar a Sant Vicenç la revetlla de Sant Joan, aquest 23 de juny. També coneguda com la “nit del foc” o “nit de les bruixes”, és una de les nits més curtes de l´any, per la proximitat del solstici d´estiu, i sempre convida a participar i viure la festa al carrer.
A Sant Vicenç, la Flama del Canigó arribarà el dia 23 de juny pels voltants d´1/4 de 9 del vespre, a l´esplanada del Camp Municipal de Futbol, portada pels jugadors del Club Futbol Sala Santvicentí. Tot seguit, el Regidor de Cultura, Amadeu Clofent, llegirà el missatge d´enguany als peus de la foguera municipal per donar així inici a la gran festa del foc, a càrrec dels Banyuts de Llavaneres.
A partir d´aquell moment, els santvicentins i les santvicentines que ho vulguin podran acostar-se vora del foc amb torxes o candeles per agafar les espunes que encendran la seva foguera. Un xic més tard, cap a les 10 de la nit serà quan s´obriran, de bat a bat, les portes de la pista annexa al Pavelló Municipal Toni Sors perquè la festa prengui vida pròpia. Fins ben entrada la matinada podreu acostar-vos-hi per viure i gaudir de la Nit de Sant Joan amb intensitat


Com cada any, en arribar aquestes dates, us oferim un seguit de consells i recomanacions que ens resultaran a tots plegats de gran ajut a l´hora de gaudir de les revetlles amb seguretat:
CONSELLS destinats als consumidors de productes pirotècnics sobre el seu ús correcte i segur.
És una imprudència molt gran portar artificis pirotècnics a les butxaques o a bosses agafades amb les mans o penjades del braç. Una encesa fortuïta, per simpatia, pot provocar lesions que poden ser greus.
No és convenient col·locar cap part del cos davant o sobre d’un artifici encès.
S´ha de seguir escrupolosament les normes d’utilització dels artefactes pirotècnics.
És convenient que els veïns propers als llocs on s’està utilitzant artificis pirotècnics prenguin la precaució d´ajustar o tancar les portes i finestres i treure la roba estesa dels terrats.
Quan s´estiguin disparant artificis pirotècnics és convenient vigilar que a les proximitats no hi hagi cap líquid o producte inflamable (benzina, dissolvents, etc.), pel perill d’incendi o, fins i tot, d’explosió que això pot comportar.
Cal vigilar de no llançar, de forma intencionada o no, cap petard contra alguna altra persona o animal, o contra vehicles estacionats.
Està rigorosament prohibit encendre fogueres en terrenys forestals i en un radi de 500 metres de zones boscoses. Les fogueres s´han de situar a més de 15 metres de les façanes de les cases i dels cotxes estacionats i mai sota de línies elèctriques o telefòniques, o conduccions de gas visibles.
No s´ha d´utilitzar mai cap tipus de combustible per obtenir un inici ràpid de la foguera, ja que la deflagració que es provocaria podria calar foc en els vestits, el cabell, etc. de les persones que estiguessin a prop.
No s´han de llançar a les fogueres bidons, llaunes, esprais, etc., ja que poden explotar, ni tampoc pneumàtics o plàstics, per la contaminació de l´atmosfera que provoquen.

Deixa un comentari