Vilassar de Mar. L’horari escolar per al curs 2011-2012 canvia a les escoles públiques d’educació infantil i primària | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 29/07/2011

El curs escolar 2011-2012 s’iniciarà el 12 de setembre amb una novetat molt important: l’alumnat que assisteix a les escoles públiques d’educació infantil i primària (Escola Pérez Sala, Escola del Mar, Escola Vaixell Burriac, Escola els Alocs i Escola Pla de l’Avellà) tindran un nou horari. L’horari serà de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha decidit aquest horari després que cap Consell Escolar de Centre hagi aprovat per consens cap dels horaris proposats.


Arran de la publicació de l’Ordre del Departament d’Ensenyament Ens/102/2011, d’1 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, l’Ajuntament de Vilassar de Mar va fer la proposta a les direccions dels centres escolars i a les AMPES d’establir un horari de trànsit per al curs escolar 2011-2012, de 9 a 12.30 hores i de 15.30 a 17 hores, per fer el procés d’adaptació, per tal que a partir del curs 2012-2013 es fes el canvi horari. En aquest sentit, l’Ajuntament va adreçar una carta al Departament d’Ensenyament sol·licitant que tingués en compte la proposta que feia la Regidoria d’Ensenyament del nostre Ajuntament, pel bé de l’entesa de la comunitat educativa de Vilassar de Mar.


Aquesta proposta, a la qual la representació dels pares va donar suport, no va tenir el consens necessari per part de la comunitat educativa, per la qual cosa, tal com establia l’Ordre d’Ensenyament, el director dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental, de la Generalitat de Catalunya, havia de decidir l’horari. Atenent al fet que l’Ordre abans referida establia que, com a norma general, l’horari seria de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores, les escoles van rebre la notificació confirmant aquest horari per al curs escolar 2011-2012.


Des de l’Ajuntament es treballarà perquè es pugui coordinar tota la programació d’activitats extraescolars del municipi amb aquest nou horari. L’Ajuntament demana paciència i comprensió a les famílies, si aquest trànsit suposa algun desgavell per a la dinàmica familiar.

Deixa un comentari