Publicat el 05/06/2018

El glifosat va ser classificat per la Unió Europea l’any 2007 com a perillós per al medi ambient i tòxic per als organismes aquàtics

Vilassar de Mar és un municipi lliure de glifosat, tal i com es va acordar per unanimitat en el ple del 21 d’abril de 2016 a través d’una moció de Babord. L’eradicació del glifosat, que és un herbicida no selectiu i sistèmic, comporta un canvi en la fesomia del verd del poble ja que ara molts escocells, vora de parets i voreres de carrers, parcs i jardins tenen herbes que creixen de forma natural, però a canvi es guanya en l’eliminació de productes químics.
Des de l’Ajuntament es vetlla per una jardineria més sostenible, curosa amb el medi ambient i que intenti buscar una bona integració d’aquestes herbes espontànies en l’espai urbà i pel seu bon estat, és a dir, procurant evitar sensació de deixadesa i utilitzant només el sistema manual d’eliminació d’aquesta vegetació, sistema que és molt més lent i laboriós que l’aplicació de productes químics.

L’especial climatologia plujosa d’aquesta primavera ha fet aflorar encara més aquestes herbes. Per això, a banda de la feina de neteja d’escocells que realitza l’empresa adjudicatària responsable (Espais Verds del Vallès, SL), a partir de la primera setmana de juny es reforça des de l’Ajuntament aquest servei, amb l’empresa SUVISA i la contractació de dos operaris específics per a realitzar aquesta feina manual d’eliminació d’herbes i vegetació espontània.

El glifosat va ser classificat per la Unió Europea l’any 2007 com a perillós per al medi ambient i tòxic per als organismes aquàtics i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir que també podia ser cancerigen pels humans.

La retirada de l’ús del glifosat a Vilassar de Mar s’aplica en l’àmbit municipal, encara que el desig de l’Ajuntament és que també els particulars prenguin consciència i tampoc l’utilitzin en l’àmbit privat.

 

 

 

Deixa un comentari