Publicat el 29/12/2022

La Diputació de Barcelona ha entregat a l’Ajuntament maresmenc el Pla Director del Verd Urbà, una eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública

 

 

 

Vilassar de Dalt té una població de 9.000 habitants i disposa de 28 hectàrees d’espais verds, de les quals 15 són utilitzables per la ciutadania. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament el Pla Director de Verd Urbà, que fa inventari i i diagnosi d’aquests espais i de l’arbrat viari, a banda de fer propostes de planificació, gestió i manteniment per a la millora de l’estat de la vegetació. El cost d’aquesta actuació és d’11.600 euros, aportats per la corporació.

La diagnosi dels espais verds
El document estableix que la quantitat de verd urbà per habitant del municipi està per sobre de la mitjana, cosa que també succeeix amb el nombre d’arbres per habitant. En general, el verd urbà es troba en bon estat i es realitza un bon manteniment. A més, l’Ajuntament fa una millora continua del verd amb la redacció d’estudis i plans que s’estan començant a implementar. Tot i això, el pla remarca que caldria plantejar-se la millora dels espais verds urbans en relació als paviments tous, els substrats, la salut i distribució de les plantacions o la definició dels usos que se’ls dona.
També destaca la poca diversitat d’arbrat, amb menció especial als plataners que representen un terç del total. Per últim, fa referència a les jardineres viàries, que són utilitzades com a barrera arquitectònica i no com a element de verd.

Propostes de millora
A partir d’aquesta anàlisi, el Pla Director proposa mesures per millorar el verd: la renovació dels substrats i paviments, la regeneració de les masses arbustives, i el foment de la biodiversitat del verd.
D’altra banda, es suggereix una millora de la connexió dels espais establint l’anella verda, així com de l’arbrat viari. Finalment, el document aconsella reorganitzar els recursos destinats al manteniment i elaborar el pla d’usos per fomentar la diversificació i fa propostes puntuals prioritzades i valorades econòmicament per assegurar una major eficiència de la gestió.

 

Redacció
Imatge i font: Diputació de Barcelona

Deixa un comentari