Publicat el 17/07/2016

Des del Grup impulsor de Vilassar Educa, liderat per les Regidories d’Educació i Infància, Adolescència i Joventut, s’ha creat una comissió de treball formada per mestres i representants de l’entitat Petits i Grans Vilassar, encarregada de gestionar la  implementació d’aquest programa de forma transversal a totes les escoles de Vilassar de Dalt a partir del pròxim mes de setembre.

El Programa Treva, avalat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona (UB) consisteix en desenvolupar en l’alumnat i els docents 9 competències bàsiques, com ara la capacitat de relaxació, d’atenció o de respiració. Els mestres participants realitzaran la formació sobre aquestes tècniques per tal que ells mateixos les puguin fer extensives a les aules i s’incloguin en el projecte educatiu de cada centre.

El Programa Treva a Vilassar de Dalt es durà a terme entre els propers mesos de setembre i gener, amb 15 sessions presencials i online. En la formació hi participaran un total de 26 mestres, repartits segons la densitat de població de cada centre escolar. El cost del programa s’eleva a 2.500 €, amb una contribució de 1.880 € per part de l’Ajuntament i la resta amb aportacions a càrrec d’escoles, AMPES i Petits i Grans.

El Programa Treva ja s’aplica individualment i en petits grups per part de desenes de docents en molts centres catalans, i també de fora. La seva implementació a les escoles de Vilassar de Dalt s’emmarca en una aposta clara per l’educació en valors i l’educació emocional. Segons també informen al web municipal, la relaxació i la meditació a les aules milloren la convivència i el rendiment escolar, contribueixen a augmentar la consciència del propi cos, físic i emocional, la memòria, el coneixement i l’autoregulació de les emocions i, en definitiva, el benestar individual i també col·lectiu. “Aquesta serà, a més, una bona eina per a l’aprenentatge i per respondre a la necessitat de calma que hi ha avui dia als centres educatius”, afegeixen. Més informació a ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.
Més informació a www.programatreva.com

Deixa un comentari