Publicat el 10/03/2021

Aquest nou document permetrà la transformació i la recuperació de l’espai públic amb actuacions que fomentin la mobilitat a peu i els espais de convivència per a la ciutadania

Han estat mesos de treball conjunt entre tècnics de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona per elaborar un estudi de mobilitat sostenible aplicable al municipi. Aquest estudi s’ha acompanyat i complementat per un Procés Participatiu i un assessorament tècnic de les propostes ciutadanes i una revisió posterior dels documents en clau de gènere.
La seva elaboració també ha estat seguida per una Comissió amb representació dels diferents col·lectius, així com de regidors i tècnics municipals, amb l’objectiu de validar el treball realitzat a cada una de les fases i pel Consell de Mobilitat i Seguretat local. El document resultant ha esta aprovat pel Ple.

Per elaborar l’estudi s’han tingut en compte els objectius de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 9/2003:Ç
Configurar un sistema de transport eficient
Augmentar la integració social i l’accessibilitat més universal
Incrementar la qualitat de vida de la ciutadania
Millorar les condicions de salut de la ciutadania
Incrementar la seguretat en els desplaçaments
Establir pautes de mobilitat més sostenibles
En aquest sentit, el document inclou també els ja estudis ja existents com el Pla d’accessibilitat (http://vilassar.cat/temes/espai-public/pla-daccessibilitat), el Pla de seguretat vial (http://vilassar.cat/temes/seguretat-i-mobilitat/pla-de-seguretat-viaria), l’Estudi de camins escolars… amb els quals l’Ajuntament reforça la voluntat de seguir impulsant una mobilitat sostenible al municipi i es dota d’un instrument que orienti el desenvolupament de les diferents accions fins al 2026.

Es pot cosultar l’Estudi de Mobilitat Urbana i Sostenible en aquest enllaç: http://vilassar.cat/media/repository//temes/seguretat_mobilittat/Estudi_mobilitat_urbana.pdf

Deixa un comentari