Publicat el 17/05/2022

Aquesta pràctica de sega diferenciada es porta a terme en zones on no suposa una molèstia per a la ciutadania, per exemple en talussos amb forts pendents, o en espais oberts assimilables a prats

 

 

Allunyant-se dels tractaments de jardineria intensius i homogeneïtzats que es realitzaven fins ara, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha començat a implantar tècniques de sega diferenciada als espais verds del municipi, pràctiques més sostenibles i que permeten que aquestes zones siguin menys vulnerables a les condicions climàtiques i preservin les espècies de flora i fauna de manera més natural.

La sega diferenciada consisteix a segar per sectors, de manera que dins dels espais verds es combinen zones on l’herba es talla baixa i permet la circulació de persones caminant, i altres zones on es deixa créixer la vegetació fins a completar el cicle biològic per donar refugi a la fauna auxiliar, ajudar a combatre les plagues i augmentar la biodiversitat.

Les petites llavors latents entre les esquerdes o racons, amb les condicions adients poden germinar, créixer i colonitzar nous indrets de forma natural, proliferant d’una manera més eficient que quan les planten les persones. Les espècies que resisteixen i es desenvolupen en un espai sense necessitat d’aportacions externes d’adobs ni aigua són les més ben adaptades i per tant podran generar nous espais on donar refugi i aliment a la fauna.

Així doncs, aquesta tècnica permet la regeneració natural de l’espai deixant que les plantes creixin i facin llavor de forma espontània. Per una banda, aquesta tècnica permet racionalitzar recursos i per l’altra, afavorir l’hàbitat natural de la fauna auxiliar: abelles, marietes, escarabats, entre altres; i millora l’equilibri i control de les espècies i plagues. D’aquesta manera, es potencia la lluita biològica contra les plagues amb depredadors naturals i sense productes químics.

Aquesta pràctica de jardineria es porta a terme en zones on no suposa una molèstia per a la ciutadania, per exemple en talussos amb forts pendents, o en espais oberts assimilables a prats. En aquest sentit, a Vilassar de Dalt s’han seleccionat espais com el Sot d’en Pi, Camp dels Hermanos, Avinguda Comtal, Can Sabatés, Can Cabanyes i la Fornaca. Aquestes zones han estat senyalitzades amb cartells informatius i de sensibilització per a la població.

La sega diferenciada se suma a altres bones pràctiques de jardinaria que ja s’apliquen a Vilassar de Dalt com ara conversió de tanques arbustives de retall a altres tipologies de vegetació sense tant requeriments de manteniment, o noves plantacions d’espècies herbàcies, arbustives o d’arbres amb flors o fruits d’interès per a insectes i ocells.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Vilassar de Dalt

 

Deixa un comentari