Publicat el 13/09/2022

Cada participant podrà presentar al Concurs una sola obra, de temàtica, suport i material lliures. La inscripció es gratuïta.

 

 

 

El Museu de Llavaneres convoca el VI Concurs de Pintura i Escultura.
Hi haurà un primer premi dotat amb 1.500 euros i el dret a una exposició individual al Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres. També s’atorgaran dues mencions honorífiques.
Un jurat serà l’encarregat de seleccionar les tres obres finalistes, de les quals en triaran la guanyadora.

Participants
La convocatòria és oberta a tothom a partir dels 15 anys.

Obra
Cada participant podrà presentar una sola obra, de temàtica, suport i material lliures.
Les obres es presentaran damunt un bastidor per poder ser penjades i, si requereixen marc, aquest serà lliure. Les obres no poden estar protegides amb vidre, si cal, només amb metacrilat o similar.

Dimensions de l’obra
Pintura: 1,2 x 1,2 m (dimensions màximes amb marc inclòs) 0,5 x 0,5 m (dimensions mínimes de l’obra sense marc)
Escultura: 170 x 60 x 60 cm (dimensions màximes)

Inscripció
És gratuïta.
Cal presentar la butlleta d’inscripció emplenada en lliurar l’obra.
També es podrà omplir en el mateix Museu.

Recepció de l’obra
Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, Carretera de Sant Vicenç, 14 (Can Caralt)
De dimecres a divendres: de 17 a 20 h.
Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20 h.
Diumenges d’11 a 14 h.

Admissió d’obres: del dissabte 29 d’octubre al diumenge 13 de novembre (el dia 1 de novembre el museu estarà tancat).
En dipositar l’obra, es donarà el rebut corresponent.

Veredicte
El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el divendres 25 de novembre a les 19 h, en el Museu Arxiu.

Premis
Hi haurà un primer premi dotat amb mil cinc-cents euros i també dues mencions honorífiques. Al primer premi se li aplicarà la retenció d’IRPF prevista per llei. L’obra guanyadora quedarà en propietat del Museu Arxiu.

Durant el 2023 es farà una exposició col·lectiva amb obres dels tres artistes premiats. A més, l’autor de l’obra guanyadora tindrà dret a una exposició individual durant el 2024 a la sala d’exposicions del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres.

Segons el criteri del jurat, es farà una selecció d’obres que, juntament amb les premiades, s’exposaran en el museu des del 25 de novembre fins al 8 de gener de 2023.
Prèviament, es publicarà a la web municipal i a la del museu, els artistes seleccionats.

Recollida de les obres
Les obres no seleccionades s’hauran de recollir en el mateix Museu del 26 de novembre a l’11 de desembre de 2022, en els horaris anteriorment esmentats (el dia 30 de novembre el museu està tancat). Les obres exposades s’hauran de recollir de l’11 al 22 de gener de 2023. Per recollir-les caldrà presentar el rebut del dipòsit de l’obra. L’Organització podrà disposar lliurement de les obres no retirades en els terminis assenyalats.

Condicions
L’Organització vetllarà pel bon estat de les obres, però declina tota responsabilitat per qualsevol perjudici aliè a la seva voluntat que es pugui produir durant el transport, dipòsit o exposició.
La presentació de l’obra significa l’acceptació d’aquestes bases per part del participant. El seu incompliment suposarà la no acceptació de l’obra.

Inscripcions: https://museullavaneres.cat/sites/default/files/Butlleta-rebut%20d%27inscripci%C3%B3%202022%20CAT.pdf

 

Redacció
Imatge i font: Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres

Deixa un comentari