Publicat el 07/10/2022

En els darrers dies diversos actes vandàlics han malmès bona part dels parquímetres del municipi

 

 

 

 

L’Ajuntament del Masnou recomana a les persones que aparquin a les zones verda i blava que utilitzin l’aplicació Aparcare per fer els pagaments.

Bona part dels parquímetres de la via pública han estat malmesos per actes vandàlics comesos els darrers dies. Tres han quedat destrossats de manera definitiva i no es preveu que es puguin reparar. En d’altres s’ha inutilitzat el mecanisme per pagar amb monedes. També n’hi ha alguns que han quedat amb les pantalles danyades i no s’hi pot veure res.

A hores d’ara, l’aplicació Aparcare funciona correctament, després que s’hagin solucionat els problemes que hi hagut al llarg dels darrers dies. Les disfuncions han coincidit amb l’entrada en vigor de la prova pilot d’estacionament regulat en zona verda i amb l’aplicació del nou reglament i les noves tarifes de la zona blava. Aquestes novetats, que són vigents des del 30 de setembre, han obligat a reconfigurar l’aplicació, procés que ha ocasionat alguns desajustos i que durant uns dies no s’hagin pogut efectuar correctament els pagaments de les tarifes que es corresponen a cada tipus d’usuari i de vehicle.

Incidències
Tothom qui necessiti resoldre incidències amb l’estacionament regulat ha de posar-se en contacte amb SUMEM SL, l’empresa municipal que el gestiona, per tal de solucionar-les. Es recomana fer-ho per correu electrònic, a l’adreça sumem@elmasnou.cat.

Alguns d’aquests problemes estan relacionats amb el pagament de les tarifes de la nova zona verda d’estacionament. Les persones que estan empadronades en l’àmbit on s’ha implantat i que paguen l’impost de vehicles de tracció mecànica al Masnou poden fer-la servir a un preu reduït (0,10 euros per dia / 0,50 euros per setmana / 2 euros per mes).

Hi ha casos, però, en què els usuaris no poden accedir a la tarifa reduïda pel tipus de vehicle o perquè està a nom d’una persona no empadronada en l’àmbit. En aquests casos i d’altres de similars, cal fer gestions amb SUMEM per resoldre els desajustos burocràtics que pugui haver-hi i demostrar que sí que es té dret a pagar la tarifa reduïda, com a resident empadronat en l’àmbit de la zona verda.

Vandalisme
La instal·lació de cada parquímetre té un cost aproximat de 9.000 euros. Les accions vandàliques que els malmeten són constitutives d’un delicte penal. La Policia Local està duent a terme les actuacions i investigacions pertinents per aturar-les i identificar-ne els autors materials, que hauran d’afrontar les denúncies procedents. Addicionalment, s’ha informat als Mossos d’Esquadra sobre la intensificació d’aquest fenomen vandàlic des de fa, aproximadament, una setmana.

El fet que alguns parquímetres estiguin inoperatius a causa dels actes vandàlics no eximeix els usuaris de pagar la tarifa corresponent, atès que es pot fer a través de l’aplicació.

Estacionament regulat

Es pot consultar tota la informació sobre l’estacionament regulat al Masnou (zones verda, blaves i taronges i pàrquings municipals) en aquest enllaç: https://elmasnou.cat/sumem/aparcament-regulat

 

Redació
Imatge i font: Ajuntament del Masnou

Deixa un comentari