Publicat el 21/10/2015

Unió de Pagesos ha demanat al director general de Política Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports la rectificació de la política de beques universitàries, ja que comporta una greu discriminació en l’accés per als fills dels pagesos.
L’any 2008 es van equiparar arbitràriament les normes valoratives de les finques urbanes i les rústiques en el cadastre, quan les convocatòries de beques continuen establint un llindar de patrimoni familiar per poder ser atorgades molt inferior en rústiques (de 13.130 euros de valor cadastral) respecte a les urbanes (42.900 euros). És a dir, a la falsa sobrevaloració de les construccions agràries del cadastre es suma el fet que el topall en l’accés a les beques és més baix que per als propietaris de finques rústiques que per als d’urbana.
A més, la discriminació en la concessió de beques als fills dels pagesos i pageses s’agreuja des de que s’ha estès l’aplicació a tots els municipis de la circular interna de la direcció general del Cadastre, denunciada pel sindicat ja el 2008, que aplica directament els valors urbans, equiparant-los al valor de les construccions agràries, sense haver fet els estudis de mercat preceptius respecte a les construccions indispensables per a les activitats agrícoles, ramaderes o forestals. Unió de Pagesos considera que els valors cadastrals rústics tenen increments desproporcionats i contraris a la legislació cadastral.


El director general de Política Universitària, Jorge Sainz González, s’ha compromès a treballar, tant en el ministeri d’Educació com en el ministeri d’Hisenda, per tal que en la propera convocatòria de beques universitàries, la situació de discriminació dels fills dels pagesos i pageses s’hagin eliminat. A la reunió han assistit Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, i José Manuel de las Heras, coordinador estatal de la Unió d’Unions.

Deixa un comentari