Publicat el 03/03/2015

Unió de Pagesos es mobilitzarà el proper dijous 26 de març a Madrid sota el lema Per uns preus justos per a la pagesia, per la rendibilitat dels sectors agrícoles i ramaders, en el marc de la manifestació convocada per Unió d’Unions a nivell estatal.
La denúncia de les retallades a la pagesia en l’aplicació estatal de la nova PAC per part del ministeri d’Agricultura, dels dèficits de la Llei de la cadena alimentària, les caigudes de preus en origen en diversos sectors o l’increment dels costos de producció són alguns dels motius pels quals Unió de Pagesos fa aquesta crida a la participació en la manifestació de Madrid.


Caigudes de preus, mecanismes ineficients. Actualment, diversos sectors estan patint caigudes de preus en origen, com ara els cítrics, la llet, fruita dolça, porcí, vi, cereals, hortalisses, etc. El sindicat denuncia que les crisis de preus han posat de manifest els dèficits de la Llei de la cadena alimentària aprovada el 2013, que no ha frenat els abusos de sectors de l’agroindústria i de la gran distribució, i reclama que s’estableixi per llei que, a partir del 8% de quota de mercat un operador sigui dominant a la cadena alimentària i, per tant, se’l pugui sancionar. El Govern central no va atendre la proposta del sindicat de limitar les conductes de vendes a preus extremadament baixos de productes alimentaris com a reclam, i no va fer una regulació específica de la venda a pèrdues dins de la cadena alimentària. El descens dels preus en origen  en fruita dolça, porcí i cítrics s’ha vist agreujat per les restriccions a l’exportació pel veto rus, que han repercutit en les baules més febles de la cadena, mentre l’Estat espanyol no ha fet complir les mesures establertes per la Unió Europea per a les crisis de mercat.
El sindicat també denuncia que les autoritats de la competència, comerç i consum no han disposat ni dels mitjans ni de la voluntat per garantir la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris. Per això, reclama que es destinin els recursos humans i materials suficients per acomplir de manera coordinada una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (en competència, comerç i de l’Agencia d’Informació i Control Alimentari) per assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris.


UE: acords comercials desavantatjosos. L’impacte negatiu per als sectors agrícoles i ramaders dels acords comercials que la UE negocia actualment amb altres països també és una de les causes d’aquesta mobilització. D’una banda el tractat de comerç de la UE amb els Estats Units (TTIP) donarà més poder a les grans corporacions farmacèutiques, de matèries primeres, llavors, fertilitzants, energia, etc., que veuran reforçada la seva capacitat d’imposar preus tant dels inputs que proveeixin, com a la producció de la pagesia; suposen també la banalització dels sistemes europeus de qualitat diferenciada (DO o IGP), així com la davallada de les exigències europees de seguretat alimentària si s’adapten a les dels Estats Units, que no segueixen el principi de precaució en l’homologació de medicaments o fitosanitaris. La Unió Europea també està arribant a altres acords comercials, com el CETA amb Canadà, que afectaran els preus per les concessions en l’accés dels seus productes agroalimentaris al mercat europeu.

Deixa un comentari