Unió de Pagesos denuncia que l’acord agrari entre la Unió Europea i Marroc que entra en vigor avui accentuarà encara més la competència deslleial | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 02/10/2012

Unió de Pagesos considera que l’acord entre la Unió Europea (UE) i Marroc sobre mesures recíproques de liberalització del comerç de productes agraris que entra en vigor avui accentuarà encara més la competència deslleial que pateixen els productes catalans en relació als procedents de països tercers ja que les exigències de les normes de producció europees d’aliments no són les mateixes que les d’aquests països, i que el que fa es legalitzar pràctiques il·legals que es venien realitzant en les importacions de fruita i hortalisses procedents de Marroc.


Unió de Pagesos insisteix que aquest acord no beneficiarà ni a la pagesia marroquina ni a l’espanyola sinó únicament a un seguit d’empreses i als països del nord de la Unió Europea perquè els serà més fàcil exportar els seus productes lactis i carnis en detriment de les produccions dels països mediterranis.


L’acord agrari entre la UE i Marroc suposa un increment de la comercialització dels productes procedents d’aquest país en els europeus i assegura el lliure comerç en tots els productes no catalogats com a sensibles, sense compensació per als agricultors europeus afectats.
Els productes que compten amb més protecció segons l’acord són el tomàquet, el cogombre, maduixa, clementina, all, carabassó i sucre, tot i que se’ls rebaixa un 30% el preu d’entrada als mercats de la Unió Europea i se’ls augmenta el contingent. Així, en el cas de les clementines, aquest augment serà de 45.000 tones anuals, i passaran de 130.000 a 175.000; el tomàquet passarà de 233.000 a 285.000 tones; el cogombre, de 5.600 a 15.000, i l’all, de 1.000 a 1.500 tones.


El sindicat considera que el Parlament Europeu porta a terme una política erràtica i contradictòria pel que fa al sector agrari europeu, ja que argumenta que la pagesia europea representa a un sector estratègic i l’obliga a suportar uns costos de producció molt superiors als dels competidors no europeus per tal d’assegurar una agricultura i ramaderia sostenibles i beneficioses per al medi ambient i la salut humana, i respectuosa amb els animals, però alhora permet que productes procedents de països amb normatives molt més laxes competeixin amb els europeus sense assegurar-se de que compleixen amb les normes de comercialització, protecció fitosanitària o etiquetatge.


Unió de Pagesos recorda que no hi ha cap política europea que vetlli per tal d’informar als consumidors sobre les diferències existents a l’hora de consumir un producte alimentari europeu o no europeu. A més, ni tan sols hi ha l’obligació per a tots els productes d’indicar si la seva procedència és o no comunitària.


El sindicat exigeix tant a la Comissió Europea com als estats membres que com a mínim vetllin per tal que l’acord que entra en vigor avui es compleixi en la seva integritat. En aquest sentit, demana a la Comissió que reforci l’Agència Europea per a la Gestió de la Cooperació Operativa en les Fronteres Exteriors (FRONTEX), i al Ministeri d’Agricultura, els punts d’inspecció en frontera per tal de garantir que els productes procedents de Marroc i altres països tercers compleixin la normativa vigent a l’entrar a la Unió Europea.

Deixa un comentari