Unió de Pagesos demana a les administracions catalana i central que accelerin les mesures pendents amb el sector del boví de llet català | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 10/07/2012

Unió de Pagesos considera que el departament i el ministeri d’Agricultura haurien d’accelerar l’aplicació dels compromisos pendents amb el sector lacti català per evitar que la crisi que pateix el sector a nivell europeu agreugi la situació de les explotacions catalanes.  L’augment de la producció mundial de llet i l’increment del cost de les matèries primeres, especialment alimentació animal per la mala collita de cereals a nivell global fa pensar que a Europa es podria repetir una crisi del sector lleter comparable a la de 2009.


El sindicat denuncia que els preus percebuts pels productors catalans i espanyols estan a la cua dels de la Unió Europea, per la qual cosa és més vulnerable si es dóna una crisi de preus. Segons l’Observatori de la Llet de Catalunya, el preu mitjà de la llet percebut pel ramader el 2011 és de 0’33 euros per litre, la qual cosa està 5,6 cèntims per sota del mínim que caldria per cobrir el treball del ramader i els costos. De fet, els costos variables han augmentat un 8,85% des de 2010, i en concret els d’alimentació han augmentat un 9,1. Cal dir que el sector lleter català ha fet un gran esforç de tecnificació i professionalitat, que es tradueixen en un producte d’alta qualitat.


Unió de Pagesos demana a les administracions catalana i espanyola, que investiguin la formació de preus de venda de llet per part de la gran distribució, és a dir, si hi ha venda a pèrdues com a producte reclam i si hi ha un possible abús de posició dominant en la desigual formació del preu al llarg de la cadena per part de la gran distribució o de l’agroindústria. Els preus percebuts actualment pel productor català i espanyol contrasten amb el fet que l’Estat espanyol és deficitari, on només es produeix el 60% del que es consumeix. Aquest fet també contrasta amb la situació de França que és excedentària però on el preu percebut pel ramader és superior al d’aquí. A més, el fet que la gran distribució vengui aquí llet de França a preus de producte reclam també contribueix a agreujar la situació de la ramaderia catalana.


Unió de Pagesos també demana que el departament d’Agricultura apliqui un segell de proximitat, amb el qual tota la llet i productes làctics elaborats a partir de la llet produïda a Catalunya, es puguin diferenciar de la resta.


El sindicat també reclama al ministeri d’Agricultura que  apliqui ja les mesures pendents de l’Estratègia per al sector lacti español. Horitzó 2015, de 25 de març 2009. El document del propi Ministeri demana que la llet espanyola sigui la primera que s’utilitzi a la indústria pròpia, de manera que no sobri llet, i que l’entrada de llet de fora sigui responsable; també expressava l’objectiu de millora de la transparència de la comercialització de la llet, tot reforçant la traçabilitat; així com reforçar la cohesió intersectorial i millora de les relacions entre integrants de la cadena, amb un marc estable de relacions interprofessionals i amb vincles contractuals sòlids.

Deixa un comentari