Publicat el 22/03/2016

Unió de Pagesos considera insuficient l’import de la nova ajuda associada als fruits de closca i garrofa (ametller i garrofer de secà, avellaner de secà i de regadiu) aprovada per l’Estat, de 33,68 euros per hectàrea de conreu corresponents a la campanya del 2015. A tot Catalunya suposarà un total d’1.135.167 euros amb 8.987 beneficiaris.

Per al sindicat, l’import d’aquesta ajuda no és suficient per complir el seu objectiu inicial de frenar l’abandonament de superfícies de fruita seca de l’Estat situades a zones de secà i sense alternatives de cultiu. Tenint en compte que la superfície mitjana d’una explotació de fruita seca se situa entre tres i quatre hectàrees, els imports rebuts perquè suposadament no s’abandonin aquestes superfícies serien tan sols d’entre 100 i 140 euros per explotació.

Per això, Unió de Pagesos demana tant al Departament com al Ministeri que aportin els fons necessaris per recuperar l’ajuda estatal de 120,75 euros per hectàrea per als fruits de closca a partir d’aquest any 2016, que, d’altra banda, contempla la normativa reguladora de les ajudes de la PAC a l’Estat espanyol, però només per al 2015. L’import pagat a la pagesia per aquest concepte el 2015 va ser només de 8,26 euros per hectàrea, aportat íntegrament pel Govern central. 

A aquesta important davallada d’ingressos en concepte d’ajuda directa del sector (s’ha passat de l’ajuda d’estat de 120,75 euros per hectàrea a 33,68 euros per hectàrea del FEAGA, que cal treure de l’import total d’ajudes directes de l’Estat espanyol) cal afegir la reducció del 15,6% de mitjana que pateixen les explotacions catalanes amb el pas del pagament únic al pagament base del 2014 al 2019.

El sindicat valora, a més, que el sector de la fruita seca també ha resultat especialment perjudicat amb les noves mesures agroambientals aprovades pel Departament per al nou període del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020. Els imports de l’ajuda agroambiental de producció integrada per als diferents cultius de fruita seca (158 euros per hectàrea per ametllers i noguers de secà, 176 euros per hectàrea per ametllers i noguers de regadiu, 304 euros per hectàrea per avellaner de secà i 358 euros per hectàrea per avellaner de regadiu) i de l’ajuda de producció ecològica (178 euros per hectàrea en fruita seca de secà, 230 euros per hectàrea en fruita seca de regadiu, 312 euros per hectàrea en avellaner de secà i 369 euros per hectàrea en avellaner de regadiu) no cobreixen les majors despeses que comporta dur a terme aquesta producció més sostenible. A més, ni el cultiu de l’ametller ni el de l’avellaner poden acollir-se a la mesura agroambiental de sistemes alternatius a la lluita química, opció de la qual sí disposen la major part de cultius a Catalunya. El conreu de l’avellaner ha perdut a més la mesura agroambiental de lluita contra l’erosió.

Deixa un comentari