Publicat el 30/10/2014

Unió de Pagesos ha aconseguit que s’anul·li l’Acord de la Ponència Ambiental de 4 de març de 2014 sobre la modificació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes i els permisos ambientals de les granges de porcí afectades per la imminent finalització del període transitori de 15 anys de percepció de la prima elèctrica.
Aquest Acord afectava les plantes d’assecatge de purins dels municipis d’Alcarràs (Segrià) i les Masies de Voltregà (Osona), i establia prohibicions i limitacions per a les explotacions que no estan establertes a la legislació vigent, com la prohibició d’aplicar el purí generat per les granges com a fertilitzant per a la terra. L’Acord obligava a tractar aquest purí en la mateixa granja o a través de gestors autoritzats.


Tot i que el sindicat està d’acord amb la necessitat de buscar solucions per resoldre la gestió de les dejeccions de les explotacions afectades pel tancament de plantes, considera que les prohibicions incloses en l’Acord de la Ponència Ambiental perjudiquen de manera important els ramaders, ja que van més enllà del que estableix el Decret 136/2009 i, a més, generen inseguretat jurídica. Per aquest motiu, Unió de Pagesos va demanar el juny passat, a través d’una carta dirigida a la directora general de Qualitat Ambiental, que es modifiqués i s’ajustés a dret l’Acord de la Ponència Ambiental.


Ara, els requisits que ha de complir la modificació dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes de les explotacions afectades pel tancament de plantes s’han incorporat en l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre, que permet l’aplicació agrícola dels purins com a fertilitzant sempre que es compleixi que “en el cas d’aplicar els purins a terres no es poden trobar en cap pla de gestió en data 15 de febrer de 2014, llevat que la granja que les hi tingués hagi cessat en la seva activitat”.
D’altra banda, Unió de Pagesos demana que es publiqui la convocatòria d’ajuts a la gestió de purins que es tractaven a les plantes d’assecatge, tenint en compte que ja va ser anunciada pel Govern català el passat dia 21.

Deixa un comentari