Publicat el 12/12/2016

El text complet de la declaració institucional, del qual es va donar compte al Ple de l’1 de desembre, pot llegir-se complet al web de l’Ajuntament de Mataró.

Entre d’altres coses, es destaca que: “Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora Preservem el Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a través dels seus Ajuntaments i entitats, des de fa ja molts anys estan lluitant per aconseguir la implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat, sostenible i segura, dels seus habitants, ja sigui en l’àmbit intern entre els diferents municipis que la componen, ja sigui en relació al conjunt del territori català. Aquesta lluita es va materialitzar en la Declaració del Maresme 2015 a partir de la qual volem basar aquesta moció”.

D’altra banda, per això es proposa l’adopció d’acords com són determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s’està redactant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (compromís 2014), forçosament haurà de contenir consideracions i propostes com l’actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme, tant pel que fa al transport públic, la mobilitat privada, en bicicleta i a peu, en direcció cap a la sostenibilitat i l’ordenació del territori.  Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), es demana un fort impuls.

D’altra banda, també es destaca, pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, es proposa que s’articuli i es complementi amb la ferroviària per a garantir la comunicació entre diferents municipis de la comarca i també amb les ciutats del Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona. Motiu pel que caldran un seguit d’actuacions que també es recullen en el document.

Deixa un comentari