Publicat el 10/09/2018

El Ple ordinari del passat 6 de setembre va aprovar una Proposta de resolució sobre l’estat i la qualitat de la biodiversitat al nostre entorn

“L’aparició del niu de Tortugues Babaues a la Platja de Sant Simó després d’anys de no tenir notícies de la nidificació d’aquesta espècie a la  ciutat de Mataró, ha estat un esdeveniment mediàtic i ciutadà de primer nivell. No només ha despertat l’atenció dels mitjans de comunicació especialitzats en el tema, sinó també en els generalistes i el que és més important ha posat en evidència que la majoria de mataronins i mataronines es troben especialment conscienciats en la necessitat de millorar i mantenir un entorn natural ric i de qualitat.
Paral·lelament a aquest fet, ens trobem amb altres realitats la potencialitat de l’alguer de posidònia que hi ha enfront de la costa de Mataró però també la fragilitat de l’ecosistema. La presència d’espècies invasores que constitueixen una amenaça per la flora i la fauna autòctona però també un perill i molèsties pels humans (el morrut de la palmera, les cotorres argentines, el mosquit tigre, la vespa asiàtica, la tórtora turca….)

L’explosió demogràfica d’espècies autòctones que, com que no tenen predadors a la natura i s’adapten ràpidament i eficientment als canvis de l’entorn i a la vida a ciutat, han crescut exponencialment; en tenim un exemple en la presència de senglars i gavines que genera problemes cada vegada més freqüents dins de l’entorn urbà; d’altres espècies, fins i tot protegides, passen més desapercebudes pels humans però constitueixen una pressió important sobre altres espècies que han desaparegut dels nostres parcs, jardins i, fins i tot, zona agrícola i arbredes, còrvids com ara les garses o els gaigs són molt freqüents i han significat la pràctica desaparició dels petits ocells, alguns molt coneguts com ara els pardals o les caderneres i, d’altres, menys coneguts com els gafarrons o els verdums, que abans niaven per centenars al nostre terme Municipal com indiquen alguns estudis que havia fet el mateix Ajuntament de Mataró fa anys.
El text aprovat, presentat pel PP i amb una esmena de C’s, va ser aprovat amb tots els vots a favor menys els contraris de la CUP.

La qualitat de vida dels humans va molt lligada a la qualitat i estat de conservació del seu entorn i un dels millors indicadors de la qualitat de l’entorn és una biodiversitat rica i equilibrada que tots tenim l’obligació de preservar i deixar a les futures generacions en el millor estat possible. És per aquest motiu es va presentar la següent Proposta de Resolució per ser debatuda al proper Ple Municipal:

1.- El servei de Sostenibilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Mataró impulsarà una Avaluació de l’Estat de la Biodiversitat al terme Municipal de Mataró i el seu entorn més proper que doni peu a l’elaboració d’un Pla de Preservació i Millora de la Biodiversitat que ens permeti, no només preservar-la i mantenir-la per les futures generacions, sinó també, donar-la a conèixer i conscienciar a la població de la riquesa que suposa.
2- Donat les alçades de mandat en que es trobem creiem oportú un compromís amb calendari i assignació pressupostària per tal de començar els treballs d’Avaluació ja que resulta pràcticament impossible tenir els resultats abans de la finalització del mandat 2015-19. Per la qual cosa l’acord és que l’encàrrec per realitzar l’Avaluació que proposem estiguin licitats abans de l’abril de 2019 (1r semestre).”

 

Deixa un comentari