Publicat el 13/12/2020

Es treballa en la redacció d’un Pla Especial de Masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable

Algunes de les edificacions que trobem en sòl no urbanitzable del nostre municipi ofereixen un valor afegit al patrimoni de Cabrera de Mar per qüestions que poden ser arquitectòniques, històriques o paisatgístiques.
Amb la voluntat de preservar-les i garantir la seva existència, l’Ajuntament ha iniciat la redacció, a través de la Diputació de Barcelona, del que serà el Pla Especial de Masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable.
Aquest document normatiu, permet identificar quines són les edificacions que acompleixen amb els requisits necessaris per a la seva preservació.

El catàleg només té efecte sobre el sòl no urbanitzable i té rang de planejament derivat ja que es tramita a través d’un pla especial.

Deixa un comentari