Publicat el 01/12/2021

Aquest nou protocol afecta el conjunt d’espais naturals de les comarques de Barcelona i la Catalunya Central

La Diputació de Barcelona, la Federació Catalana de Caça i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, han signat un protocol per implementar una sèrie de mesures per incrementar la seguretat en les batudes de caça que es realitzin en espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

El conveni afecta el conjunt d’espais naturals de les comarques de Barcelona i la Catalunya Central com son els parcs naturals de Collserola, Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Montseny, el parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Montnegre i el Corredor i Montesquiu, així com l’espai natural de les Guilleries-Savassona.

L’objectiu del conveni és aconseguir que les batudes siguin més segures, tant per les persones caçadores com per a la resta d’usuaris, i també replicar aquestes mesures a altres batudes que es facin en altres espais naturals de la resta del país.

L’acord inclou diverses accions, algunes de les quals ja estan funcionant per iniciativa dels parcs i dels caçadors, que incorporaran totes tres entitats signants com són donar informació anticipada a tots els usuaris de l’organització de les batudes en les zones determinades, senyalització dels accessos, presència de personal informador en les àrees on es realitza la batuda i la seva divulgació a través de les xarxes socials. L’acord també inclou la planificació de les batudes fora dels llocs més concorreguts així com la promoció de bones pràctiques de la caça, dignificar les peces i fomentar el component gastronòmic de la caça.

La caça en espais naturals protegits
En els espais naturals protegits conviuen una sèrie d’usos tant tradicionals com de nova creació. L’atractiu d’aquests ecosistemes comporta un nombre important de visitants, algunes èpoques de l’any i especialment durant la temporada de caça, que va de setembre a març, que fa necessària una regulació.

L’ús d’armes de foc obliga a extremar al màxim les condicions per evitar greus conseqüències que puguin esdevenir quan altres activitats organitzades o lliures es realitzen a la vegada.
Les persones caçadores, conscients del perill que comporta un mal ús de les armes de foc, tenen l’obligació d’adoptar mesures de protecció per evitar accidents. La resta d’usuaris del medi natural també han de conèixer la senyalització que els avisa d’una batuda i respectar-la per evitar accedir-hi.

La informació prèvia de les batudes de caça mitjançant les pàgines web dels parcs naturals, els avisos als punts d’informació i les eines de les xarxes socials, son necessàries per evitar confluències així com poder programar les visites per avançat.

La caça, una eina per controlar la població de senglars

La caça, durant el període hàbil, constitueix una de les eines fonamentals per tal de controlar les poblacions d’espècies com el porc senglar que han esdevingut sobreabundants a moltes comarques de Catalunya, provocant pèrdues econòmiques al sector primari i accidents de trànsit amb fins i tot víctimes mortals.
Els espais naturals protegits reuneixen unes condicions ambientals, principalment a les zones de boscos, que afavoreixen les poblacions de senglar.
Realitzar les batudes amb millors condicions ha de permetre un augment de la seva eficàcia i reduir les poblacions d’aquests animals. La darrera temporada es van caçar fins a 63.000 senglars malgrat les mesures de restriccions degudes a la COVID19.
S’estima que a Catalunya, es realitzen prop de 10.000 batudes cada temporada, amb una participació mitjana d’uns 20 caçadors i més de 20 gossos per batuda.

Aquestes mesures acordades per les tres parts intentaran també que les batudes siguin respectades com a eina de gestió de la fauna, que es desenvolupa a la major part de Catalunya per societats de caçadors locals, i alhora una forma més de poder gaudir de la natura.

Redacció
Imatge i font: Diputació de Barcelona

Deixa un comentari