Publicat el 23/10/2020

Onze anys després de la seva inauguració, el parc arqueològic Cella Vinaria de Teià, continua oferint troballes excepcionals

Recentment, l’equip del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona (UB) que lidera Antoni Martín ha localitzat al celler romà de Vallmora un pedestal de bronze on anava encastada una petita estatueta –avui desapareguda– d’un genius o un déu Lar.
Es tracta de la divinitat protectora de la llar i els seus habitants, la qual cosa provaria l’existència d’un petit templet pel culte privat i familiar que podria datar del segle I dC.
La peça té una base quadrangular de 2,5 centímetres de costat i un petit peu a cada angle. Va ser localitzada en una cantonada que presentava revestiments parietals de calç, situada dins de l’edifici corresponent al celler. La troballa es considera excepcional perquè es tracta del primer lararium de Catalunya associat a un entorn productiu i el segon de l’Estat.
Entre els paral·lels arqueològics del lararium de Vallmora hi hauria, per exemple, les estatuetes de la Casa dels Amorets Daurats de Pompeia (a dalt), la figura del geni o sacerdot que es conserva al Walters Museum de Baltimore procedent de Boscoreale, a la Campània italiana (a baix, a la dreta), i l’altar de la vil·la romana de les Muses, a la localitat navarresa d’Arellano (a baix, a l’esquerra).

Pla Quadriennal
Les prospeccions de recerca efectuades a Vallmora s’inscriuen dins d’un Projecte de Recerca Quadriennal de la UB que compta amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat i el suport logístic de l’Ajuntament de Teià.
El programa finalitza l’any vinent i té com a objectius principals tant la recerca bàsica i aplicada en arqueologia, com la formació i experimentació de noves tècniques i metodologies de registre, documentació, anàlisi i estudi, mitjançant l’aplicació de tecnologies i recursos de darrera generació (fotogrametria digital, restitucions tridimensionals 3D, desenvolupament de recursos de difusió i divulgació científica en línia i multimèdia, etc.).

Forns i ‘dolia’
Les actuacions de camp han consistit bàsicament en l’excavació, registre i documentació del sector nord del jaciment, que corresponen a una de les dues àrees de reserva arqueològica que té el jaciment. Es tracta d’un espai on es desenvolupaven activitats artesanes (bàsicament de terrisseria, ferreria, fusteria, etc.), associades a les necessitats logístiques del celler.
Entre d’altres, s’hi s’han trobat diversos murs i estructures productives, com ara una bassa de decantació d’argiles i un gran forn terrisser de 6 metres de llargària per 3,5 d’amplada. A més, Martín en destaca la localització, mitjançant tècniques geofísiques de teledetecció paleomagnètica, d’altres estructures de combustió corresponents a quatre petits forns artesans per a la fabricació de peces, eines i utensilis de petit format.
En paral·lel a l’excavació, els arqueòlegs van efectuar el registre fotogramètric dels quatre dolia originals del segle I dC que van descobrir el 2004 i que es troben museïtzats in situ en el propi jaciment. Això ha permès generar un model digital en 3D que, al seu torn, ha servit de model per reproduir a escala real aquestes grans tines de fang per a la fermentació del most.
Les rèpliques han estat cuites al forn de llenya de la rajoleria Can Marc de Regencós, a l’Empordà, pel terrisser Josep Matés. Es tracta de grans recipients ceràmics que podien contenir entre 550 i 700 litres de vi. Es calcula que al celler romà de Vallmora hi podien haver 200 dolia d’aquestes característiques, parcialment enterrades per mantenir les condicions d’humitat i temperatura. Ara s’han encarregat 8 dolia sencers i 13 terços per tal de museïtzar el jaciment i més endavant hi ha la voluntat de dedicar-ne una a fer arqueologia experimental.

Visita de la consellera
El 26 de setembre, la nova consellera de Cultura, Àngels Ponsa, i la directora general de Patrimoni, Elsa Ibar, van visitar Teià per conèixer de primera mà el resultat de les excavacions i refermar l’aposta de la Generalitat per la promoció turística, cultural i enogastronòmica del territori.

 

 

 

Deixa un comentari