Publicat el 30/10/2022

El  Mapa de Patrimoni Cultural local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració

 

 

 

Han començat els treballs de confecció del Mapa de Patrimoni Cultural d’Arenys de Mar, que dirigeix i impulsa l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. Actualment hi ha 206 municipis que ja disposen del Mapa de Patrimoni Cultural que, des de fa més de 23 anys, els ajuntaments fan en conveni amb la Diputació de Barcelona.

El  Mapa de Patrimoni Cultural local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració. Disposar d’aquesta informació afavoreix que l’ajuntament pugui establir mesures per garantir la protecció i conservació del patrimoni i planificar-ne la rendibilització social.
La previsió dels terminis de treball fa preveure que el Mapa pugui estar enllestit i presentar-se l’octubre de l’any vinent.

El Mapa també esdevé per les corporacions municipals una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal i que permet unificar la informació i garantir-ne l’accés públic; la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local; la difusió a la ciutadania ; la presa de decisions en el planejament urbanístic; l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques; la planificació de la senyalització, entre d’altres.

Hi ha dues versions del Mapa, una de restringida d’ús estrictament municipal i la versió pública, que oculta determinades informacions de caràcter sensible (fitxes senceres o camps concrets de les fitxes), la difusió de les quals podria ser perjudicial per la seguretat dels béns inventariats. En canvi, la versió íntegra del Mapa de Patrimoni té un ús eminentment intern i ha de ser considerada com a un instrument de gestió municipal.

Actualment, s’accedeix a la informació pública dels elements del Mapa de Patrimoni Cultural mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica, amb el qual es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi.
També es pot accedir a la memòria de valoració del conjunt patrimonial, a una introducció històrica al terme, així com a d’altra informació d’interès en la gestió, com són els índexs que condueixen a la legislació corresponent per a la gestió del patrimoni cultural i natural.

L’accés a aquesta versió pública dels Mapes és a través de la web de Diputació de Barcelona (Mapes de Patrimoni Cultural en línia http://patrimonicultural.diba.cat),  o bé a les webs municipals.
Els ajuntaments tenen també accés a la versió restringida del mapa del seu municipi. Al nostre entorn més proper el tenen disponible els ajuntaments de Caldes d’Estrac, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament d’Arenys de Mar

 

Deixa un comentari