Publicat el 21/04/2020

Una part important de l’equip treballa en els àmbits dels hospitals de Mataró i Sant Jaume, i de l’Hotel Atenea, donant suport a les famílies que viuen la situació de la malaltia d’un familiar proper des de la distància

Comunicació diària amb els familiars. A les famílies que tenen un pacient ingressat se’ls fa una atenció proactiva, amb trucades diàries per informar de l’organització de l’ingrés, per resoldre dubtes no clínic, acompanyar-los en aquests moments d’angoixa i soledat, detectant necessitats socials i situacions de risc i treballant la planificació de l’alta. També es fa acompanyament en les situacions de dol dels pacients que no han pogut superar la malaltia.

Atenció als col·lectius vulnerables. L’equip de Treball Social d’Atenció Primària realitza seguiment dels col·lectius de major vulnerabilitat: persones soles, gent gran, famílies vulnerables i pacients que necessiten atenció a domicili. Les principals tasques són la coordinació amb serveis socials i entitats socials per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aquests col·lectius; realitzar un seguiment de l’aïllament dels pacients Covid-19; garantir la continuïtat assistencial en els pacients que marxen d’alta a domicili i donar atenció i suport al dol.

En l’àmbit del PADES, a part de realitzar l’activitat habitual, s’ha augmentat el suport telefònic els caps de setmana a aquells pacients amb més dificultats i menys suport social a causa del confinament dels seus familiars.

A la Residència Sant Josep, l’equip de Treball Social realitza la coordinació amb els serveis territorials del departament d’Afers socials i Família, així com la gestió de baixes tant de la residència com del centre de dia. També es gestionen aquells casos en què les famílies desitgen poder tenir cura dels residents en els seus domicilis durant la situació de crisi i es dona suport a aquells usuaris del Centre de Dia que necessiten ajuda a domicili.

Les treballadores socials que treballen en l’àmbit de Salut Mental i Addiccions fan un seguiment telefònic i telemàtic intensiu de tots els pacients vinculats al servei, prioritzant aquells que tenen major risc clínic i social. També es fan visites presencials sempre que sigui necessari.

L’equip de Treball Social Sanitari del Consorci el formen 21 professionals del Treball Social i d’Educació Social. Davant del tancament del servei del CAD i el SEVAD, els seus quatre treballadors socials han passat a donar suport a altres àmbits assistencials.

Deixa un comentari