Publicat el 06/10/2017

El tràmit es realitza en dos dies: el 25 d’octubre es farà la recollida de dades i el 27 d’octubre la seva entrega

El proper 25 d’octubre un equip de la Policia Nacional tramitarà de nou el carnet d’identitat electrònic a les persones que tinguin el carnet caducat, canvi de domicili, a qui l’hagi de fer per primera vegada o bé qui desitgi tenir el DNI-e  encara que no el tingui caducat. En tots els casos s’haurà de demanar hora amb anterioritat.

Podeu trucar al telèfon de la policia 93 760 05 19, o bé passar per l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Policia Local en horari d’atenció al públic, matins de 9.00h a 13.30h i de 16.00h a 18.00h de dilluns a divendres).

Documents que cal presentar per l’expedició:
 DNI expedit per primer cop:
– Partida de naixement expedida per DNI (validesa menys de 6 mesos)
– DNI del pare, mare o tutor legal
– Volant d’empadronament (validesa menys de 3 mesos)
– 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
– Atenció: els menors hauran d’anar acompanyats d’un dels pares.
– Taxes: 11 € s’agraeix import exacte per evitar problemes de canvi. Gratuït famílies nombroses
ATENCIÓ: Als 14 anys d’edat ja és obligatori fer-se el DNI, però pot fer-se abans.

Tramitació per caducitat:
– El DNI caducat
– 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
– Taxes: 11 € s’agraeix import exacte per evitar problemes de canvi. Gratuït famílies nombroses

Tramitació per pèrdua, sostracció o deteriorament:
– 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
– Taxes: 11 € s’agraeix import exacte per evitar problemes de canvi. Gratuït famílies nombroses
– En cas de pèrdua o sostracció cal portar la denúncia.

> Tramitació per canvi de domicili:
– Volant d’empadronament (validesa de 3 mesos)
– 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
– DNI anterior
– Taxes: 11 €. Gratuït si el DNI no ha caducat i per a famílies nombroses

> Renovació Carnet antic pèl DNI-E:  
– El DNI antic
– 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
– Taxes: 11 € s’agraeix import exacte per evitar problemes de canvi. Gratuït famílies nombroses

IMPORTANT: El tràmit es realitza en dos dies: el 25 d’octubre es farà la recollida de dades i el 27 d’octubre la seva entrega. Durant els dos dies és necessari que vingui la persona interessada, sense  poder delegar la recollida del carnet a ningú més, incloent-hi els menors. Les persones que vinguin a fer la tramitació del DNI a Sant Pol de Mar, obligatòriament haurà de recollir-lo també en aquestes oficines; no serà possible fer la recollida en altres dependències de la Policia Nacional.

 

 

Deixa un comentari