Publicat el 04/11/2020

Ja es troben a Premià de Mar els mosaics romans pertanyents al jaciment de la Vil·la romana de la Gran Via-Can Ferrerons que es trobaven al Museu d’Arqueologia de Catalunya

El retorn es produeix després que l’Ajuntament signés el passat octubre un conveni amb aquesta institució mitjançant el qual el Museu cedeix a la vila el conjunt de fragments de mosaic romà del qual és dipositari.
L’objectiu és que les peces formin part de la col·lecció permanent del Museu Romà un cop finalitzin les obres de museïtzació actualment en marxa.
Cal recordar que les obres de museïtzació del Museu Romà formen part del Pla de Barris, que subvenciona la Generalitat de Catalunya, i estan cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
La cessió, amb una durada de 15 anys renovables i que es fa mitjançant un contracte de comodat, obliga l’Ajuntament a fer-se càrrec de la restauració, conservació i seguretat del mosaic. Els treballs de restauració i reconstrucció dels mosaics els duu a terme una empresa especialitzada que ha habilitat el seu taller expressament a la vila per fer aquesta tasca.

El material arribat correspon a un mosaic policrom amb dibuixos geomètrics que consta de 23 fragments de diversa grandària. El mosaic va ser descobert durant una excavació de salvament que es va fer a la Gran Via de Lluís Companys el 1969. En aquell moment, els fragments es van extreure per parts i es van fixar amb planxes de ciment de manera independent per traslladar-los als magatzems de material arqueològic de la Diputació de Barcelona des d’on, posteriorment, van anar al Museu d’Arqueologia.
Inicialment es va considerar que es tractava d’un sol mosaic, però estudis posteriors van revelar que es tractava de dues peces diferents. El primer estaria datat en el segle II dC, en un moment de desenvolupament de la vil·la romana de Premià de Mar que hauria assolit, segons els experts, un caire senyorial. El segon mosaic es dataria entre els segles IV i V dC, en el que es creu que podia ser el moment de màxima expansió de la vil·la.
Els mosaics haurien format part del paviment d’una sala noble de la part residencial de la vil·la.

 

Deixa un comentari