Publicat el 05/07/2017

L’Associació de Veïns Premià Centre de Premia de Mar convoca torneig d’escacs, el proper 29 de juliol

L’Associació de Veïns Premià Centre i el Club Escacs Amistat de Premià, en el procés de preparació de la Festa del Barri 2017, organitzen un torneig d’escacs d’acord amb les següents bases:

Participants
El concurs està obert a tothom que vulgui participar, sense límit d’edat i s’ha de fer inscripció prèvia. El numero total de participants es limitat a 32 i si se supera aquest numero es tindrà en compte l’ordre d’inscripció, agafant els 32 primers. L’ordre d’inscripció determina el numero de sortida, en el

Característiques del Torneig
El tipus de torneig serà per eliminatòries, amb un màxim de cinc.

Lloc, data i hora celebració del Torneig
El lloc de celebració del torneig serà la plaça dels Escacs de premia de Mar, situada entre el carrer Enric Granados i Elisenda de Montcada el proper dia 29/07/2017.
A les 10:30 se inicia la identificació dels participants i una vegada la recepció s’iniciarà el torneig, amb la explicació del funcionament del mateix.

Procediment d’inscripció
Els participants per fer la inscripció enviaran a través del correu electrònic: torneigescacs2017@premiacentre.cat en format text les següents dades: A l’assumpte del correu electrònic ha de constar-hi el nom de l’autor. Al cos del correu electrònic haurà d’indicar les seves dades (nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i e-mail)
Els menors de 14 anys necessiten autorització expressa de pare/mare o tutor/a. Per tant s’afegirà el nom i cognom, NIF i e-mail, del pare/mare tutor/a, aportant el seu consentiment.

Dates d’admissió d’inscripció
Participaran al concurs tots els participants de les inscripcions rebudes entre 29/06 i fins les 23:59 hores del 22/07/2017.

Jutges del Concurs
El jutges seran  persones de l’àmbit del Club Escacs Amistat de Premià i un membre de la junta de la AVVPC actuarà com a secretària. Les decisions dels jutges son inapel·lables i es consideren acceptades, pels jugadors, amb la inscripció al Torneig.

Veredicte i entrega de Premis
El 29 de juliol a la finalització del torneig es farà entrega dels premis i es publicaran al web www.premiacentre.cat el resultat i els noms dels guanyadors.

 

Deixa un comentari