Publicat el 26/06/2019

La Pepa Maca 2019 és un ajut de suport a la creació de noves cooperatives compromeses amb la transformació social

Pepeta Agramunt i Costa, popularment coneguda com a ‘Pepa Maca’, fou una coneguda treballadora del sector tèxtil i sindicalista de la CNT que va liderar destacades vaga a Mataró el 1946 i el 1947, en defensa del cobrament íntegre del salari acordat amb la patronal, els quinze duros. La Pepa Maca tenia unes grans dots d’oratòria i era considerada una dona valenta, amb conviccions obreristes i fidel als seus ideals.

L’Ajut Pepa Maca pretén honorar la memòria d’aquest compromís amb la transformació social mitjançant la cooperació a través del foment de mesures o programes de suport a la creació de noves cooperatives compromeses amb aquesta transformació.

Aquesta convocatòria contempla un únic ajut amb una dotació de 3.000€ més una oferta formativa i d’acompanyament per a la constitució. Aquesta dotació es destina a cobrir tres aspectes vinculats a la creació de noves cooperatives i a aquells aspectes centrals per vetllar pel seu correcte funcionament: assessorament tècnic i formatiu pel desenvolupament del projecte econòmic, constitució de la cooperativa i dotació de capital social.
A més, aquest any com a novetat també hi haurà un atorgament per la Menció al Treball de Recerca de Batxillerat i Cicles Formatius. La present convocatòria d’ajuts es promou des de Coop Maresme (l’Ateneu Cooperatiu del Maresme).
Coop Maresme és un ecosistema territorial de col·laboració públic-cooperativa-comunitària que fomenta la intercooperació, l’acompanyament, la formació, la diagnosi i la difusió de projectes de l’economia cooperativa, social i solidària de la comarca del Maresme.
Coop Maresme és un espai que aglutina recursos i serveis per l’economia social i solidària i el cooperativisme al territori, per tal d’impulsar-la i facilitar-ne la seva consolidació.

Coop Maresme és un projecte impulsat per el programa d’Ateneus Cooperatius, promogut pel “Departament de Treball, Afers Socials i Famílies” i amb el finançament del “Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”.

Consultar tota la informació sobre l’Ajut Pepa Maca 2019: coopmaresme.cat/pepamaca2019  o amb el hashtag #PepaMaca2019.

Deixa un comentari