Publicat el 22/01/2024

La regidora de Medi Ambient Montse Riera va assistir, el passat divendres, a la visita de la planta pilot de regeneració d’aigua ubicada a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Mataró, amb motiu de la seva inauguració oficial

 

 

Aquesta instal·lació mataronina, en funcionament des del passat mes de juliol, realitza un tractament conegut com a terciari de l’aigua prèviament depurada. Tot i que l’aigua resultant no és apta per al consum domèstic, compleix tots els requisits sanitaris per ser utilitzada en usos industrials, agrícoles, neteja viària, reg de parcs i jardins o la regeneració d’aqüífers.

Malgrat que la planta es troba en fase de proves, el Consell Comarcal del Maresme (CCM) busca accelerar el procés i ja ha sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el permís per subministrar aigua regenerada als municipis, amb l’objectiu d’alleujar la situació de sequera. Després de la reunió amb el conseller comarcal Lluís Farrerons, el director de l’àrea d’Acció Climàtica i Territori del CCM, Joan Pinyol, i el responsable de l’estació, Jordi Oliva, l’Ajuntament de Teià vol unir-se a aquesta petició i té la intenció de sol·licitar al CCM i a l’ACA que incloguin la depuradora del Maresme Sud en el Pla Director que estan elaborant, perquè s’hi realitzi la inversió necessària.

A més dels 50 metres cúbics d’aigua regenerada que recupera diàriament l’EDAR de Mataró, el CCM estima que els ajuntaments podrien disposar addicionalment de 175 metres cúbics diaris d’aigua tractada: 50 m3 de l’EDAR de Teià, 30 m3 de la de Sant Andreu de Llavaneres, 25 m3 de la d’Arenys de Mar, 15 m3 de la de Sant Pol, 25 m3 de la de Tordera i 25 m3 més de la de Pineda de Mar. En total, això equivaldria a 220 m3 al dia, una quantitat semblant al consum diari d’una població de 1.200 habitants.

 Recàrrega d’aqüífers. El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va destacar que la regeneració d’aigua “és un eix estratègic pel país”, i el president del CCM, Francesc Alemany, va defensar la implementació a tot el Maresme de diversos nivells de regeneració, amb l’objectiu de reduir dràsticament el volum d’aigua depurada que es llança al mar i assegurar així tant el consum domèstic com la regeneració dels aqüífers, la continuïtat dels sectors productius i les necessitats dels espais públics. Alemany va anticipar que “un objectiu prioritari és reproduir aquest model a les depuradores del Maresme Nord per poder recarregar l’aqüífer de la Tordera que alimenta tant als municipis del nord de la comarca com del sud de la Selva”. Es tracta d’un aqüífer que està sobreexplotat i que ara es vol protegir de la salinització provinent del mar.

 Cost i funcionament. La planta pilot de regeneració d’aigua de Mataró va començar a projectar-se al desembre de 2022 i ha estat cofinançada per l’ACA i el CCM, amb un cost total de 341.452 euros (IVA inclòs). El procés de regeneració de l’aigua, prèviament depurada, passa per tres nivells. En el primer, s’aplica un sistema de filtració que elimina fins al 90% dels sòlids en suspensió i un 50% de la seva turbidesa. A la segona etapa, l’aigua és conduïda a un sistema d’ultrafiltració que elimina la turbidesa i els principals paràmetres microbiològics fins a valors inferiors a 1 NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Finalment, es realitza un tractament d’osmosi inversa de dos passos que permet eliminar les sals dissoltes, l’amoni i la resta de contaminants orgànics.

 

Redacció

Deixa un comentari