Publicat el 18/01/2024

Aquest dijous, s’ha celebrat una trobada entre representants de l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme (CCM) per analitzar la viabilitat d’utilitzar l’aigua de l’estació depuradora de Teià per al reg de zones verdes i neteja viària

 

 

A la reunió, per a les opcions de l’ús d’aquesta aigua, hi han assistit el conseller comarcal Lluís Farrerons, el director de l’àrea d’Acció Climàtica i Territori del CCM, Joan Pinyol, el responsable de l’estació, Jordi Oliva, la regidora de Medi Ambient, Montse Riera, la tècnica local d’aquesta regidoria, Neus Rogés, i l’enginyer municipal, Xavier Valls. L’alcaldessa, Gemma Rosell, que n’ha estat la impulsora, considera que és una opció sostenible d’aprofitament dels recursos que cal explorar en un escenari de sequera com l’actual.

L’EDAR del Maresme Sud
A l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Teià, situada al paratge de la Bomba, són tractades les aigües grises de la xarxa de clavegueram d’Alella, el Masnou, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià i una petita part de Vilassar de Dalt. Després de separar-ne els elements sòlids voluminosos, les aigües residuals són sotmeses a diversos processos físics i biològics abans de ser abocades al mar a través d’un tub emissor.

Es tracta, per tant, d’aigua tractada i clorada amb usos potencials en diversos àmbits, com la indústria o la neteja viària. En aquests moments, el Consell Comarcal, responsables del sanejament, està elaborant un Pla Director sobre aquesta qüestió que preveu la posada en marxa de diverses estacions d’aigua regenerada al Maresme.

Des de la seva posada en marxa l’any 1997, a l’EDAR de Teià es realitza un tractament secundari, per la qual cosa l’ús de les aigües resultants hauria de ser autoritzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com a titular de la instal·lació, i l’Agència de Salut Pública.
Segons els responsables del Consell Comarcal, aquest escenari seria possible en un termini aproximadament de dos mesos en el cas de la neteja viària. A llarg termini, i amb el finançament adequat per part de l’ACA, hi hauria la possibilitat d’incorporar un tractament terciari a l’EDAR per convertir-la en una estació de regeneració d’aigua, millorant-ne la qualitat i ampliant-ne els usos.

 

Redacció

Deixa un comentari