Publicat el 11/02/2024

En resposta a l’estat d’emergència per sequera que afecta Vilassar de Dalt, l’Ajuntament ha emès un Decret per assegurar el compliment de les mesures establertes per la Generalitat

 

 

A més de les restriccions imposades per la Generalitat, l’Ajuntament ha pres altres mesures pels motius de la sequera, com es detalla en el mateix Decret, que inclou el tancament de les dutxes de tots els equipaments municipals o dependents de l’Ajuntament.
Malgrat això, es permetrà l’accés a les dutxes als llocs on es practiquin esports federats després dels partits de competició, exclusivament els caps de setmana.

D’altra banda, s’ha establert una limitació en l’ús de l’aigua per regar la gespa del camp de futbol municipal, restringint-ho al mínim imprescindible i només en partits federats. Aquestes mesures tenen com a objectiu contribuir a la gestió responsable dels recursos hídrics en aquest període de sequera.

 

Redacció

 

Deixa un comentari