Publicat el 30/06/2022

Aquestes instal·lacions són força antigues i durant els darrers anys no s’hi han pogut fer inversions de millora perquè no són de propietat municipal

 

 

 

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha decidit el tancament al públic, de manera temporal, l’antic pavelló esportiu i els vestidors de la piscina municipal.

La decisió d’aquest tancament provisional del pavelló vell i dels vestidors de la piscina respon a una qüestió de seguretat pública; s’hi ha detectat la presència de partícules d’amiant a les cobertes de les dues instal·lacions, que podrien ser perjudicials per a la salut de les persones en cas que s’hi entrés en contacte.

L’activitat esportiva municipal es trasllada al nou Pavelló d’Esports Municipal de l’avinguda de Sant Andreu, on s’intentarà donar cabuda al màxim de disciplines i clubs, sempre que les característiques de l’esport ho permetin.
Pel que fa a la piscina, s’hi han habilitat uns serveis portàtils perquè els usuaris en puguin fer ús.

En aquests moments, el govern municipal està treballant amb els serveis tècnics municipals per trobar una solució que permeti reobrir l’antic pavelló.
L’antiga zona esportiva municipal va quedar afectada per una operació urbanística en què es cedia la propietat d’aquests terrenys a canvi de la construcció de la nova zona esportiva als Ametllers.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Llavaneres

Deixa un comentari